Kategori

Idrottsförening

Västerhaninge IF

Västerhaninge IF är en fotbollsförening som utmärker sig på flera sätt. Den familjära klubbkänslan har såklart ordföranden Pernilla Asplund och värdegrundsansvariga Vivi Darla en stor del i. Men man får inte glömma alla barn och ungdomar, som har varit mycket delaktiga i att vara med och forma en miljö och en kultur som alla ska trivas i. Tillsammans med Pernilla och Vivi skissade barnen och ungdomarna fram en värdegrund som ska genomsyra hela verksamheten i föreningen.
– Vi lever våra värderingar som bygger på en värdegrund i 360 grader. Genom att vi sätter spelaren i fokus kan vi följa denne i sin utveckling genom hela sin spelartid i Västerhaninge IF. Med 360 grader vill vi täcka in den resan spelaren gör i sin vardag och under sin utveckling, berättar Vivi Darla.

Innehåller tre delar

Vad betyder då 360 grader?
Jo, den innehåller tre moment – eller situationer:
# På fotbollsplanen ska ledarna genom sitt ledarskap skapa en miljö där spelaren mår bra, trivs, känner sig delaktig och lär sig.
# På hemmaplan är de föräldrarna som i kontakt med ledarna ser till att ha en miljö där spelarna trivs, där de sover och äter ordentligt och kommer utvilade till träning och match.
# På stan har föreningen valt att dag- och nattvandra för att träffa sina spelare i andra miljöer och för att stärka tryggheten. Något som skett i samråd med barnen och ungdomarna i föreningen och som är mycket uppskattat.
Varje spelare skriver dessutom en gång om året under ett kontrakt vars innehåll respektive lag och dess spelare har resonerat sig fram till. Det handlar om uppförandekoder och bemötande.
– Vi pratar mycket om hur vi ska bete oss, hur vi ska klä oss, hur vi ska vara mot varandra. Man får alltid frågan när man kommer till träningen hur man mår, men här känns den frågan onödig för alla mår så bra, säger ungdomsspelaren Aras.  

Magiska mappen är populär

Västerhaninge har också ett ungdomsråd som ser till att föra fram aktuella frågor till ledning och förening. Under träningarna har barnen stort inflytande och får tycka till om övningar och sätta betyg och utvärdera. Vissa lag jobbar också efter den så kallade ”magiska mappen”. Spelarna har fått skriva ner sin favoritövning och en gång i veckan dras en lapp och då blir det den övningen som de får chans att träna på just den dagen.  
Hur jobbade då Västerhaninge IF – en förening med nära 500 aktiva och 80 ledare – för att implementera sin värdegrund? Jo, de lät barnen och ungdomarna vara med och själva definiera den och kom fram till tre viktiga punkter.
– Glädje, att man ska bjuda på ett skratt när man kan och att skratt smittar. Gemenskap, fotboll och kompisar – tillsammans är vi starka. Trygghet, vi möts och vi lära av varandra. I Västerhaninge ser vi till människan i första hand, inte till fotbollsspelaren, säger Vivi Darla.

 

Vinnaren i kategorin Idrottsförening utses av en jury bestående av representanter från Riksidrottsförbundet och Folkspel.

 

Tillbaka till finalisterna i Idrottsförening