Kategori

Inkludering

BrittMarie Windemo

Vi besöker Söderhamn och BrittMarie en vanlig dag, då det är sommarlovsaktiviteter i Rädda Barnens regi.
– Jag har alltid engagerat mig i barn som har det knepigt eller varit i utsatta situationer. När jag var yrkesverksam tidigare jobbade jag många år som speciallärare, berättar BrittMarie, som lägger ner otroligt mycket tid för Rädda Barnen.

Hon poängterar gång på gång hur viktigt det är att arbeta för att barn inte ska fastna i ett utanförskap.
– Inga barn ska hamna där. Att vara utanför blir en kris både för den som är utanför och för hela samhället.
BrittMarie är med och arrangerar en rad aktiviteter. Hon och hennes kolleger ordnar med läxhjälp och arbetar med påverkan mot politiker.
– Vi vill skapa många aktiviteter för barn och föräldrar tillsammans. Det handlar ju om att bygga broar och att skapa minnen. Gratis kulturskola är ett exempel på något som jag brinner för. Alla ska känna att de kan och att de blir lyssnade på. Ingen ska behöva hindras av att saker kostar pengar och därför jobbar vi mycket med de lokala idrottsföreningarna här, säger hon.

Nästan 15 procent av alla barn i Söderhamn lever i dag i barnfattigdom.
– Vi ligger lite över snittet där, hela Gävleborgs län har till exempel 12 procents barnfattigdom. Därför är även vårt arbete mot politiker och beslutsfattare så viktigt, säger BrittMarie Windemo och fortsätter:
– Föräldrarna är jätteviktiga. Ta till exempel läxhjälpen där alla föräldrar är välkomna och där många är med och aktivt deltar. Föräldrarna får se hur vi jobbar och hur de själva kan hjälpa sina barn. Vi får också en chans att prata med varandra. Det kan vara så att någon vill att hens barn ska spela fotboll, då kan vi hjälpa till och förmedla kontakter och så.

 

Hur orkar du lägga så mycket tid på detta ideella arbete?

– Det är inte svårt att lägga tid på sådant som man tycker är viktigt och roligt – och man får så otroligt mycket tillbaka. Alla kontakter med barn och föräldrar … Man märker ju under Corona-tiden vad möten med människor verkligen betyder. Så fort man sitter mittemot någon så föds det idéer. Samverkan är allt. Och det är kul dessutom.

 

Namn: BrittMarie Windemo.
Ålder: 74.
Bor: Söderhamn.
Gör: Är ordförande, drivkraft och eldsjäl i Rädda Barnen i Söderhamn, som är ett särskilt utsatt område när det kommer till barnfattigdom.