För tävlande

Nomineringsprocessen

Efter det att du nominerat din eldsjäl, förening eller organisation i någon av kategorierna Inkludering, Hälsa, Ledare eller Idrottsförening så händer följande:

En jury kommer att utse fyra finalister i samtliga kategorier och detta görs under utvalda perioder under året (maj 2020-februari 2021).

Den person som får flest röster i sin kategori blir Årets Eldsjäl. Detta avslöjas i samband med Eldsjälsgalan som genomförs under våren 2021. Samtliga finalister har en plats på galan och kommer tillsammans med övriga finalister ta emot både ära och stipendium.

I samband med Eldsjälsgalan utses även till sist Årets Eldsjäl 2020. I kategorin Årets Idrottsförening – som är ett samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) – kommer en jury att välja ut fyra finalister och därefter utnämna Årets Idrottsförening. I den här kategorin går det helt enkelt inte att rösta. Årets Idrottsförening utses precis som övriga kategorier på Eldsjälsgalan.

Datum att hålla reda på

Inkludering: Nomineringarna är stängda.
Finalisterna kommer att presenteras den 30 augusti och då öppnar röstningen.

Hälsa: Nomineringsperioden är 1 juli till 14 augusti.
I slutet av september kommer finalisterna att presenteras och då öppnar röstningen.

Ledare: Nomineringen öppnar den 10 september till den 15 oktober.
Jurymöte den 16 oktober.
Den 7 november presenterar vi finalisterna, och då öppnar röstningen här.

Årets Idrottsförening: Nomineringen öppnar den 25 november till den 15 januari.
Jurymöte den 19 januari.
Den 15 februari presenterar vi finalisterna, men i denna kategori utser en jury vilken förening som blir Årets Idrottsförening.

Juryn

När nomineringsperioden är stängd i en kategori sammanträder en jury för att bland alla nominerade välja ut fyra finalister i aktuell kategori.

 • Juryn utses av Folkspel och juryns ordförande är Hans Sahlin (vd Folkspel).
 • Varje kategori har sina nomineringskriterier. Juryn äger rätt att flytta nominerade till annan kategori om man finner det passande.
 • Juryn har ensamt rätten att utse finalisterna utifrån vilka nominerade som i högst utsträckning uppfyller nomineringskriterierna.
 • Juryn är inte skyldig att utse någon vinnare om det, enligt juryns uppfattning, saknas nominerade som uppfyller nomineringskriterierna.
 • Ofullständiga och/eller felaktiga nomineringar som inte uppfyller nomineringskriterierna äger juryn rätt att diskvalificera.
 • Juryns val av finalister publiceras på www.aretseldsjal.se cirka två veckor efter det att nomineringsperioden har stängt.
 • Juryn meddelar ej de nominerade som inte har gått vidare.
 • Tävlingsregler, kategorier och priser kan när som helst varieras eller ändras.
 • Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

Stipendier

 • Finalister i Inkludering, Hälsa och Ledare får mota 10 000 kronor i ett personligt stipendium
 • De som har fått flest röster i sin kategori får ytterligare 15 000 kronor i ett personligt stipendium, samt 50 000 kronor till sin verksamhet
 • I kategorin Idrottsförening får samtliga finalister 15 000 kronor till sin förening, samt 50 000 kronor till sin verksamhet
 • Årets Eldsjäl alla kategorier tilldelas även en bil från Volkswagen, huvudsamarbetspartner till Årets Eldsjäl och Eldsjälsgalan
 • Årets Specialpris får mota ett personligt stipendium på 50 000 kronor

Årets specialpris

Ett samarbete mellan Folkspel och Expressen där vi varje år uppmärksammar en person, eller flera, som har bidragit till ett bättre föreningsklimat. Som står upp för både Folkspels och Expressens grundläggande värderingar om alla människors lika värde och varje individs rätt att i frihet forma sitt liv och fylla det med mening och glädje.

Kriteriet för att tilldelas utmärkelsen är att lyfta en person, förening eller organisation som står upp för ett bättre och mer inkluderande samhälle – en person eller förening som öppet har försvarat grundläggande värderingar.

Årets Specialpris delas 2021 ut för tredje gången.