Världsstjärnan och fotbollsspelaren Nilla Fischer

Nominera din idrottsförening till Årets Eldsjäl

Årets Idrottsförening lyfter hbtq-frågor

Årets Eldsjäl är en tävling med ett pris instiftat av Folkspel där svenska folket kan nominera sina eldsjälar inom föreningslivet. Varje år delar vi ut stipendium för en halv miljon kronor.

Kategorin Årets Idrottsförening är ett samarbete mellan Folkspel och Riksidrottsförbundet. Svenska folkets röst, tillsammans med en jury bestående av Folkspel och Riksidrottsförbundet, utser vilken förening som blir Årets Idrottsförening. Juryn har den avgörande rösten.

Övriga kategorier i Årets Eldsjäl är Inkludering, Ledare och Hälsa.

I år söker vi idrottsföreningar som aktivt arbetar med hbtq-frågor för att alla ska känna sig välkomna oavsett sexuell läggning och könsidentitet eller könsuttryck.

KRITERIER 

Årets idrottsförening är en förening som lyfter hbtq-frågor för att alla, oavsett sexuell läggning och könsidentitet eller könsuttryck, ska ha en självklar plats i föreningen. 
En förening som på organisatorisk nivå, med bakgrund i den egna värdegrunden, vidtagit åtgärder och aktivt arbetar med hbtq-frågor för att alla ska känna sig välkomna, kunna delta och påverka sin idrott. Verksamheten ska sträva efter att uppnå idrottsrörelsens vision
”Svensk idrott – världens bästa” och följa idrottens värdegrund (Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel).  

Det är viktigt att du är utförlig när du motiverar varför just din idrottsförening ska ta sig hela vägen. 
Fakta och information har stor betydelse.

Dina kontaktuppgifter

Vi använder endast inskickad data till att utse finalister till Årets Eldsjäls gala. Datan sparas 6 månader efter galan för eventuella intervjuförfrågningar.