Äldre som är på boxningsträning.

Nominera din idrottsförening till Årets Eldsjäl

Årets Idrottsförening är ett samarbete mellan Folkspel och Riksidrottsförbundet. Kategorin byter tema varje år, baserat på viktiga områden som idrotten behöver jobba med. Årets Eldsjäl är en tävling med ett pris instiftat av Folkspel där svenska folket kan nominera sina eldsjälar inom föreningslivet. Varje år delar vi ut stipendium för en halv miljon kronor.

I år söker vi föreningar som erbjuder regelbundna idrottsaktiviteter för målgruppen 65+. 

Våra kriterier för Årets Idrottsförening är följande: 

  1. Föreningen erbjuder regelbundna idrottsaktiviteter för målgruppen 65+.
  2. Föreningen engagerar sig aktivt på organisatorisk nivå för att erbjuda "Idrott hela livet".
  3. Utöver idrottsaktiviteter erbjuder föreningen även andra sociala aktiviteter för personer över 65 år.
  4. Aktiviteterna är anpassade efter deltagarnas förutsättningar för långsiktigt deltagande.
  5. Föreningen välkomnar både nybörjare och mer erfarna deltagare.


Verksamheten ska sträva efter att uppnå idrottsrörelsens vision
”Svensk idrott – världens bästa” och följa idrottens värdegrund Glädje och gemenskapDemokrati och delaktighetAllas rätt att vara med och Rent spel.

Dina kontaktuppgifter

Vi använder endast inskickad data till att utse finalister till Årets Eldsjäls gala. Datan sparas 6 månader efter galan för eventuella intervjuförfrågningar.

Nomineringen är öppen 11 september till 12 november 2023.