Om Årets Eldsjäl Om Årets Eldsjäl

Om Årets Eldsjäl

DETTA ÄR ÅRETS ELDSJÄL!

Vi på ideella Folkspel inledde Årets Eldsjäl med syftet att lyfta fram eldsjälar inom föreningslivet.

Sedan 2016 driver vi Årets Eldsjäl tillsammans med tidningen Expressen.
Sedan maj 2019 har vi även ett redaktionellt samarbete med sajten Föreningsliv.

Här har vi bland annat tagit del av en artikelserie och podcast om att idrottandet blivit en klassfråga.

Under Eldsjälsgalan, som genomförs under våren varje år, koras och hyllas sedan pristagarna.

 

SÅ HÄR FUNGERAR ÅRETS ELDSJÄL

Efter det att du nominerat din eldsjäl, förening eller organisation i någon av kategorierna
Inkludering, Hälsa, Ledare eller Idrottsförening så händer följande:

En jury utser fyra finalister i samtliga kategorier och under utvalda perioder under året (2021-2022).

Efter det att finalisterna har presenterats på folkspel.se kan alla rösta på sin favorit.

Den finalist som får flest röster i sin kategori blir kategorivinnare i Årets Eldsjäl. Detta
avslöjas i samband med Eldsjälsgalan som genomförs under våren 2021.

Samtliga finalister har en plats på galan och kommer tillsammans med
övriga ta emot ära och stipendium.

Under Eldsjälsgalan utses en slutgiltig Årets Eldsjäl 2020 från
kategorierna Inkludering, Hälsa och Ledare.

I kategorin Årets Idrottsförening – som är ett samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) –
kommer en separat jury att välja ut fyra finalister och därefter utnämna
Årets Idrottsförening. I denna kategori går det inte att rösta.

 

KATEGORIERNA I ÅRETS ELDSJÄL

INKLUDERING

Kriterier

För att bli en eldsjäl i kategori Inkludering ska den nominerade aktivt jobba för att berika mångfalden och hjälpa människor - oavsett bakgrund, hudfärg, etnicitet, religion eller sexuell läggning.

Läs mer om kategorin Inkludering här.

 

HÄLSA

Kriterier
För att kunna bli en eldsjäl inom kategorin Hälsa ska den nominerade hjälpa
människor omkring sig att må bra fysiskt och/eller psykiskt.

Läs mer om kategorin Hälsa här.

 

LEDARE 

Kriterier
En eldsjäl i den här kategorin är någon eller några som dag efter dag,
representerar ett jämlikt, tydligt och utvecklande ledarskap. Som stimulerar och
uppmuntrar, som genom sitt ledarskap.

Läs mer om kategorin Ledare här.

 

ÅRETS IDROTTSFÖRENING 

Kriterier
Demokrati & delaktighet är en självklar del i idrottens idé och värdegrund.
Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem.
De har rätt att föra sin egen talan, att bli tagna på allvar och bli lyssnade på.

Årets idrottsförening är en förening som på organisatorisk nivå tar till vara på barn och ungdomars åsikter och ger dem möjlighet att göra sin röst hörd, uttrycka sin vilja samt vara delaktiga i utformandet av verksamheten i sin idrottsförening.

Läs mer om kategorin Idrottsförening här.

 

VIKTIGA DATUM ATT KOMMA IHÅG

Inkludering:
Nomineringen är öppen från 3 maj till 30 maj 2021.
Jurymöte 1 juni 2021.
2 juli presenteras finalisterna och röstning pågår fram till 4 mars 2022.

 

Hälsa:
Nomineringen är öppen från 28 juni till 8 augusti 2021.
Jurymöte 10 augusti 2021.
10 september presenteras finalisterna och röstning pågår fram till 4 mars 2022.

 

Ledare:
Nomineringen är öppen från 20 september till 17 oktober 2021.
Jurymöte 19 oktober.
Den 15 november presenteras finalisterna och röstning pågår fram till 4 mars 2022.

 

Årets Idrottsförening:
Nomineringen öppnar 13 december 2021 till 10 januari 2022.
Jurymöte 12 januari 2022.
Den 7 februari presenteras finalisterna.

I denna kategori går det inte att rösta utan en jury utser vilken förening som blir Årets Idrottsförening.


Så här utses finalisterna

När nomineringsperioden är stängd i en kategori samlas juryn för
att välja ut fyra finalister i aktuell kategori.

Juryn utses av Folkspel och juryns ordförande är Hans Sahlin (vd Folkspel).

Varje kategori har sina nomineringskriterier. Juryn äger rätt att flytta nominerade till annan kategori.

Juryn har ensamrätt att utse finalisterna utifrån vilka nominerade
som uppfyller nomineringskriterierna.

Felaktiga nomineringar som inte uppfyller nomineringskriterierna äger juryn rätt att diskvalificera.

Juryns val av finalister publiceras på folkspel.se cirka tre veckor efter nomineringsperioden.

Juryn meddelar ej de nominerade som inte har gått vidare.

Tävlingsregler, kategorier och priser kan när som helst varieras eller ändras.

Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.

 

STIPENDIER VI DELAR UT

Finalister i Inkludering, Hälsa och Ledare får mota 10 000 kronor i ett personligt stipendium.

Kategorivinnare i Inkludering, Hälsa och Ledare får ytterligare
15 000 kronor i ett personligt stipendium.

Samtliga kategorivinnare får även 50 000 kronor till ett enskilt projekt.

I kategorin Idrottsförening får samtliga finalister 15 000 kronor till sin förening.

Kategorivinnare i Idrottsförening får även 50 000 kronor till ett enskilt projekt.

Årets Eldsjäl alla kategorier tilldelas även en bil från Volkswagen
som är huvudsamarbetspartner till Årets Eldsjäl.

Årets Specialpris får mota ett personligt stipendium på 50 000 kronor.

 

 

ÅRETS SPECIALPRIS  

Kriterier

Kriteriet för att tilldelas utmärkelsen är att lyfta en person, förening eller organisation som står upp för ett bättre och mer inkluderande samhälle – en person eller förening som öppet har försvarat grundläggande värderingar.

Redaktionellt samarbete med Expressen.se och Årets Eldsjäl

Sedan 2016 driver ideella Folkspel Årets Eldsjäl tillsammans med Expressen, där det sedan våren 2019 också finns ett redaktionellt samarbete med sajten Föreningsliv, som fram till april 2021 har haft tjugosju miljoner sidvisningar och 8,5 miljoner unika besökare.

Där har det svenska föreningslivet idag en plattform som saknar motsvarighet i annan riksmedia.

Under det gångna året (2020) har vi kunnat ta del av en omröstning och utnämning av Sveriges finaste idrottsplats.

Vi har fått läsa en mörk granskning av vuxna ledares övergrepp mot barn och ungdomar inom idrotten.

Vi har mött tonåringarna Ella och Rasmus gav oss en inblick i hur deras idrott och framtid påverkats av coronapandemin.

Samarbetet kring Årets Eldsjäl och Föreningsliv har utvecklats till Expressens mest framgångsrika kommersiella projekt.

 Med Årets Specialpris vill Expressen och ideella Folkspel lyfta fram personer, föreningar eller organisationer som står upp för ett bättre och inkluderande samhälle, som öppet försvarar grundläggande värderingar i form av jämställdhet och alla människors lika värde och som lyfter upp andra och angelägna frågor, vilka är relaterade till föreningslivet.