tisdag 29 september 2020

Forskning för fler- experten vill se fler damer i Uefas studie

fotboll-uefa-folkspel-819x478-1.jpg

Skaderegister

Den europeiska fotbollskonfederationen Uefa har sedan 2001 samlat in data om 25 000 skador från Champions League-klubbar. I skaderegistret finns uppgifter på antal spelade timmar, typ av träning och detaljerad information om skadorna.

Syftet är bland annat att skapa bättre kunskap om hur olika typer av skador kan förebyggas.

Men hittills har arbetet nästan helt varit inriktat på manliga spelare.
– Det är tråkigt och problematiskt att det är så. I alla sammanhang där jag är med driver jag på för att det ska bli förändring, och jag gör förstås vad jag kan även i vår forskningsgrupp. Men det är Uefa som styr vad man får anslag för, säger Matilda Lundblad, som ingår i Uefas medicinska forskningsgrupp och har arbetat med skadestudien sedan 2012.

Könsfördelningen i skadestudien är delvis en spegling av den ekonomiska politiken i fotbolls-Europa, där den totala prissumman i herrarnas Champions League är 400 gånger så stor som i damturneringen.

– Vi har heltidsanställda datainsamlare men klubbarna måste ge oss data. Det är lättare att få in kompletta uppgifter från herrlagen som har större medicinska team än damlagen, säger Matilda Lundblad.

 

Data även från kvinnor

Hon ser ändå att en positiv förändring är på väg.
– Nu är det nya tider och det blåser helt andra vindar. Det kommer att ändras inom forskningen generellt och bli mycket mer jämställt i fördelningen av forskningsanslag. Det är självklart att även damerna ska inkluderas i forskningen.

Det är relevant inte bara ur ett rättvise- och jämställdhetsperspektiv, utan också för att skademönstret skiljer sig mellan könen.

Korsband är en skadetyp där det finns stora skillnader, och tonårstjejer är särskilt drabbade.

I en herrtrupp på hög nivå kan man förvänta sig att få en korsbandsskada varannan säsong. Bland damspelarna är det ungefär fem gånger vanligare.

Matilda Lundblad

Vet ni vad skillnaden i skador mellan män och kvinnor beror på?
– Det finns anatomiska skillnader. Kvinnornas bäcken ser annorlunda ut och de är något mer kobenta än män. Och män har antagligen naturligt starkare muskler kring knät som ger stabilitet. Det kan vara förklaringar.

 

Projektet knäkontroll

Men projektet Knäkontroll, som leds av forskarna Markus Waldén och Martin Hägglund, har visat sig vara en effektivt förebyggande metod.
– 15 minuters knäkontrollövningar tre gånger i veckan för unga damspelare minskar risken för korsbandsskador med 60 procent. Övningarna bygger upp muskulaturen kring knät och skapar bättre stabilitet.

 

Finns det någon viktig slutsats som svensk fotboll kan dra av Uefas skadestudie?

– Svenska elitlag har fler skador per säsong än lagen som spelar i Champions League. Allsvenskan har mycket att lära från Europas toppklubbar om hur skador förebyggs.

Matilda Lundblad är själv medicinskt ansvarig för både Göteborg FC och Elfsborg.
– Den medicinska personalen håller ofta internationellt hög klass även i allsvenskan, men alla tränare har inte samma intresse och förståelse kring att låg skadenivå krävs för att prestera på hög nivå.

 

Vilka skador är vanligast bland Champions League-lagen?
– Baksida lår är den vanligaste skadan. I ett längre tidsperspektiv ser vi att muskelskador har legat ungefär konstant eller ökat något. Men då får man också tänka på att intensiteten i fotbollen har ökat. Ligamentskadorna har däremot minskat över tid. Fotledsstukningar är ovanliga nuförtiden, i alla fall om man jämför med svenska studier på 80-talet då det var den vanligaste skadetypen. Man har blivit bra på att förebygga fotledsskador och på Champions League-nivå har en trupp under en hel säsong normalt inte fler än två fotledsskador som leder till att spelaren missar träning eller match, säger Matilda Lundblad.

Klubbarna har också nytta av skaderegistret på andra sätt.

– De kan få fram statistik på hur länge spelare i genomsnitt brukar vara borta från spel vid varje skadetyp. Och en klubb kan jämföra sig med andra och se hur många skador de har av varje sort. Om laget har ovanligt många skador av en viss typ kan det medicinska teamet söka efter orsaker i träningsupplägg och annat.