FRÅN BANDY TILL ORIENTERING - 8 ROLIGA FAKTA OM BARNS OCH UNGAS IDROTTANDE!

fredag 14 april 2023

Att barn och unga idrottar är något som man ofta hör talas om, men hur ser det egentligen ut när man tittar närmare på siffror och statistik kring barns idrottande? Det ska vi ta reda på idag!

Barn som åker skidor

Två tredjedelar av barnen idrottar minst en dag i veckan

Enligt statistik från SCB tränar ungefär två tredjedelar av barnen i åldrarna 10–18 år idrott, i en klubb eller förening, minst en dag i veckan. Och intressant nog är det lika många flickor som pojkar som är aktiva inom föreningsidrott.

Statistiken från SCB säger dock också att det är viktigt att notera att andelen barn som idrottar minskar i takt med att man blir äldre och att idrottandet är generellt sett lägre bland barn till ensamstående och i ekonomiskt utsatta hushåll.

Barnens rätt till fritid

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn rätt till fritid, lek och rekreation. Fritid är en viktig del av barns utveckling och det är därför viktigt att se till att barnen får en intressant och utvecklande sådan.

Organiserade fritidsaktiviteter kan dock vara ojämlika mellan olika grupper baserat på kön, ålder, ekonomiska, sociala och kulturella villkor. Och här är föreningslivet en otroligt viktig faktor, för inom föreningslivet erbjuds alla barn likvärdiga möjligheter till kultur och fritidsaktiviteter. På så sätt främjar föreningslivet barn och ungas idrottande.

Barn som orienterar med klocka och karta

Åtta korta fakta om barn och ungas idrottande

  • Idrott och föreningsverksamhet är populära fritidsaktiviteter bland barn
  • Medlemskap i en idrottsförening kan fungera som en övning i demokrati
  • Flickor och pojkar idrottar i lika hög grad
  • Innebandy är en populär sport bland både barn (och vuxna för den delen) i Sverige. Det sägs att sporten uppstod i Sverige på 1970-talet som en inomhustillgänglig variant av ishockey, och den har sedan dess blivit en av de mest populära lagsporterna i landet.
  • Ishockey är en av de mest populära lagsporterna bland svenska ungdomar och faktum är att Sverige har vunnit flera juniorvärldsmästerskap i ishockey.
  • Många barn och unga i Sverige älskar också att spela fotboll, och vi är kända för att ha en stark fotbollskultur.
  • Och apropå fotboll - varje år anordnas en stor turnering i Göteborg för ungdomar inom fotboll, där lag från hela världen deltar. Turneringen kallas för Gothia Cup och är en av de största ungdomsturneringarna i världen.
  • Ungefär två tredjedelar av barnen i åldrarna 10–18 år tränar idrott i en klubb eller förening minst en dag i veckan

Barn som spelar ishockey

Föreningslivets roll för barn och ungas idrott

Det är tydligt att föreningslivet spelar en stor roll när det kommer till att främja barn och ungas idrottande. Att vara med i en förening kan inte bara ge positiva hälsoeffekter och glädje, utan också fungera som en slags skola i demokrati.

Det är viktigt att vi fortsätter att stödja och utveckla föreningsverksamheten för att alla barn och unga ska ha möjlighet att idrotta och få ta del av dessa fördelar. Därför vill vi slå ett slag för alla ni som köper våra lotter, BingoLotto och Sverigelotten, som stöttar svenskt föreningsliv med allt överskott från sitt lottköp!

Testa dina kunskaper

Fastnade någon fakta lite extra? Testa dina kunskaper om barn och ungas idrottande i vårt roliga quiz. Hur många rätt får du?