Vad är en ideell förening?

tisdag 08 augusti 2023

Att starta en ideell förening

För att starta en ideell förening behöver man vara minst 3 medlemmar, även kallat ägare. Det kan vara både juridiska och fysiska personer. Möjligheten till att fler personer ska kunna bli medlemmar behöver också finnas. Medlemmarna behöver tillsammans komma fram till gemensamma stadgar, detta fungerar som den ideella föreningens regler. När den ideella föreningen har bildats, stadgarna har antagits och styrelsen har valts kan man ansöka om ett organisationsnummer. Notera att det inte finns ett krav för en ideell förening att ha ett organisationsnummer, men om den ideella föreningen exempelvis vill öppna ett bankkonto, hyra en lokal eller utföra uppdrag åt företag eller kommuner är detta nödvändigt. Det finns alltså en del och tänka på när man ska starta en ideell förening, däremot är mycket anpassat efter vad den ideella föreningens ändamål är. 

Personer som förbereder sig tillsammans inför en träning

Regler för en ideell förening

Det finns ingen lag tillsatt för den ideella föreningen, däremot fungerar lagen för ekonomiska föreningar ofta som praxis. Det som också brukar vara en bra riktlinje är stadgarna som medlemmarna tillsammans har kommit fram till, samt att efterfölja ”god föreningssed”. Även fast det inte finns en specifik lag, gäller dessa fyra reglerna:

  1. De personer som är verksamma inom den ideella föreningen är bundna av den verksamhet man kommit överens om att ägna sig åt. Det är alltså inte acceptabelt att byta riktning helt utan samtycke från sina andra medlemmar.

  2. Man får inte ta beslut som strider mot föreningens ändamål.

  3. Generalklausulen innebär den som har bestämmanderätt inte får ta beslut som är ägnade att ge en medlem eller annan en otillbörlig fördel, som innebär att föreningen eller annan medlem lider nackdel.

  4. Alla medlemmar har lika rätt.

Personer som sträcker in armarna i en ring

 

Vad är en allmännyttig ideell förening?

Inte för att röra till det än mer i föreningsdjugeln, men det kan även vara bra att ha koll på vad en allmännyttig ideell förening är. Kortfattat så kan man tänka att föreningen ska ha ett syfte som är till nytta för allmänheten. Det kan till exempel vara religion, kultur eller politik. De föreningar som istället har som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intresse kan inte räknas som en allmännyttig förening. De olika reglerna som en allmännyttig förening behöver följa är ändamålskravet, verksamhetskravet, fullföljdskravet och öppenhetskravet. 

En teatersal fylld med människor

Vad är skillanden på en ekonomisk förening och en ideell förening?

En ekonomisk förening skapas vanligtvis när man ser ekonomiska fördelar med att organisera sig tillsammans för att bedriva en näringsverksamhet eller affärsverksamhet. Den största skillnaden mellan de två olika föreningsformerna är främst det. En ekonomisk förening har också ett kooperativt krav, vilket innebär att medlemmarna på något sätt ska bidra till den ekonomiska föreningen. Det kan vara genom att nyttja tjänsterna, arbeta inom föreningen eller vara leverantör till exempel. Även fast en ideell förening kan ha ett ideellt ändamål och arbeta för sina medlemmars ekonomiska intressen, ska inte det vara direkta syftet. En av de största skillnaderna är alltså att det inte finns ett kooperativt krav på deltagande inom den ideella föreningen, vilket det finns inom den ekonomiska föreningen. Nyfiken på att veta mer? Läs vår artikel om vad en förening är.  

Personer som sitter i en ring och skriver

Vi hoppas att du har fått bättre koll på vad en ideell förening är, vad skillnaden mellan ideell och ekonomisk förening är, vad en allmännyttig ideell förening är och vilka regler man behöver följa. Om du istället vill veta mer om hur man startar en förening kan du läsa om det här. Vi önskar dig stort lycka till i din föreningsresa!