Vilka är Svenska Lottakåren?

fredag 24 februari 2023

Svenska Lottakåren är en fantastisk organisation som har spelat en viktig roll i Sveriges samhälle i nästan 100 år. Organisationen grundades 1924 av Elsa Eschelsson och dess uppdrag är att stödja samhället i olika kriser och utmaningar.

lottakaren-folkspel-819x478.jpg

Lottakåren är ett starkt kvinnligt nätverk

Lottakåren är en organisation som är öppen för kvinnor som vill göra en positiv förändring i samhället. Medlemmarna kallas för lottor och de arbetar ideellt och utför olika typer av uppdrag, vilket kan vara allt från att hjälpa till vid naturkatastrofer till att få jobba förebyggande för att bibehålla ett tryggt och fredligt samhälle. Alla kvinnor är välkomna att bli medlemmar i Lottakåren, oavsett ålder, och det är ett utav Sveriges starkaste kvinnliga nätverk.

Vilket är Lottakårens viktigaste uppdrag?

Ett av Lottakårens viktigaste uppdrag är att stödja civilförsvaret i Sverige. Medlemmarna i Lottakåren utbildas för att kunna hantera olika typer av kriser. Det kan vara till exempel naturkatastrofer, terroristattacker eller andra samhällshotande händelser. Lottakåren arbetar också mycket med att utbilda allmänheten om vikten av att vara förberedd på kriser och hur man kan hantera dem när de inträffar.

Lottakåren spelar också en viktig roll i samhället genom sitt arbete med ungdomar. Organisationen erbjuder en mängd olika aktiviteter och utbildningar för ungdomar. Exempelvis ledarskapsprogram, musik- och teatergrupper och olika typer av idrottsaktiviteter. Genom sitt arbete med ungdomar bidrar Lottakåren till att skapa en trygg och engagerad framtid för Sverige.

lottakaren-laptop-folkspel-819x478.jpg

Genom att köpa våra lotter stöttar du Lottakåren

Svenska Lottakåren är en av våra 74 medlemmar och får således ta del av överskottet som våra lotter genererar. Det innebär att en del av förtjänsten går till förbundet efter att ha delats ut jämnt mellan våra medlemmar, men också att du välja att ge hela överskottet genom att köpa en bingolott här eller en sverigelott här.

Sammanfattningsvis är Svenska Lottakåren en fantastisk organisation och vi är mycket stolta över att ha de som medlemmar. Lottakåren arbetar hårt för att stötta samhället i olika utmaningar och kriser. Dess medlemmar är ett exempel på hur vi alla kan göra en skillnad i samhället genom att ge av vår tid och vårt engagemang. Om du vill göra en positiv förändring i samhället, varför inte bli en del av Lottakåren? Du kommer inte bara att hjälpa till att göra en skillnad, utan också att få vara en del av en härlig gemenskap av engagerade kvinnor. Du kan läsa mer om hur du gör för att bli medlem på Lottakårens hemsida.