Vi behöver varandra

fredag 05 mars 2021

Beräkningar visar att varje ideell ledare i snitt lägger nästan sju timmar i veckan på sitt engagemang. Omräknat i lön innebär det att den frivilliga insatsen har ett samhällsvärde på totalt 20 miljarder kronor. Att det fortgår är vår framtid och vårt hopp i den tuffa tid vi går igenom.

För att få lite perspektiv på den hiskeliga summan i ingressen ovan ska vi komma ihåg att det statliga stöd som Riksidrottsförbundet får att fördela – om vi bortser från extra bidrag under pandemin – uppgår till två miljarder kronor.

Det får åtminstone mig att ännu tydligare förstå vilken enorm betydelse dessa vardagshjältar bidrar med. Det får mig också att be en bön om att de orkar fortsätta med sitt engagemang. För det behövs, det krävs, det är helt avgörande. Inte minst i de tuffa tider som råder och då jag hör, läser och ser hur det står till på många håll.

Anna Ottosson Blixth, tidigare olympisk alpin medaljör, är idag verksam som distriktsidrottschef för Jämtland–Härjedalen. Hon säger i en intervju med SVT Nyheter: ”Vi får samtal från föreningar som säger att nu klarar vi inte det här längre.”

Hon pratar vidare om inställda arrangemang, dalande engagemang och obetalda hyror och att föreningslivet för många svenska småorter har en betydande roll för den sociala gemenskapen.

En färsk studie från Mälardalens Högskola och Novus påvisar att svenskarnas fysiska aktivitet minskat med 100 minuter per vecka. Var tionde svensk har mer eller mindre slutat träna. En viktig förklaring är att möjligheten till organiserad träning och tillgången till idrottsanläggningar minskat.

Undersökningen, där 1 000 personer intervjuats, säger också att framförallt kvinnor lägger mindre tid än tidigare på träning, vilket bland annat sägs bero på den uteblivna sociala aspekt som uppstått.

I ett aktuellt forskningsprojekt på Göteborgs universitet går det att utläsa att det i åldersgruppen 18–24 år syns den största förändringen då det handlar om rörelse.

Det går givetvis att uppfatta ovanstående exempel som negativa profetior och som enbart talar till vårt tungsinne då vi slåss med en infektionssjukdom som dödar. Jag är dock oerhört tacksam över alla som uppfattat allvaret ifråga om vår folkhälsa, om inte minst barn– och ungdomar, om kommande generationer.

Inte sällan är dessutom undersökningar och studier även kopplade till åtgärder för att komma tillrätta med det som är ett vetenskapligt faktum.

Jag är inte naiv och tror inte att Folkspel med det överskott vi levererar till föreningslivet på egen hand löser alla de utmaningar som föreningslivet står inför. Samtidigt är det med stolthet jag vågar lova att senaste överskottet på 232 miljoner kommer att bli betydligt mer då vi presenterar nästa resultat.

Till idrottsföreningar.

Till livsviktiga organisationer.

Till den en rörelse som betyder så mycket för så många.

Jag vill här och nu passa på att tacka alla de konsumenter som via de lotter vi erbjuder gör skillnad. Läs mer om våra lotter.

Glädjande är även att notera att fler följer den väg vi gått sedan starten 1991. Vi kan i dag se såväl byggbolag som leverantörer av kyckling och hamburgare dela med sig av sin vinst till den viktigaste samhällsnytta som finns.

Snyggt.

Sedan är skillnaden mellan oss och andra att vi ger allt. Vi har inga privata ägarintressen eller andra mellanhänder som ska ta del av vår framgång. Den som önskar kan självklart placera in oss i en bransch som generellt sett har lågt förtroende hos allmänheten och förhoppningsvis sortera in oss i kategorin spelbolag med goda avsikter. Själva ser vi vårt uppdrag som lotteriverksamhet i syfte att stödja en unik rörelse.

Föreningslivet behöver förhoppningsvis oss även framöver.

Alla behöver utan tvekan föreningslivet i ännu högre grad.

Vi behöver helt enkelt varandra.