Folkspel

Hästarna ska hjälpa våra patienter till ett friskare liv

På Borås Fältrittklubb får unga tjejer med ätstörning möjlighet att rida och umgås med hästar. Genom ett samarbete med Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, och barn- och ungdomspsykiatrin kommer under våren tio personer dit en gång i veckan för att ha ridterapi. – Det är ett väldigt bra komplement till resten av vår behandling, säger Louise Östgaard som är sjukgymnast på ätstörningsmottagningen på SÄS.

 Louise Östgaard hjälper många patienter som mår väldigt dåligt och hon säger att ätstörning är en av de farligaste psykiatriska diagnoserna som finns eftersom den har en så hög dödlighet.

– Vi har en tjej som vägde 35 kg när hon kom till oss och hade självsvält sig under större delen av sitt liv och en person där kräkningar följt på nästan varje måltid under en lång tid, säger hon.

Syftet är att ridningen ska fungera som en självstärkande aktivitet och att hästarna ska hjälpa patienterna till ett friskare liv.

– Det hästen gör är att den ger ett helt annat fokus där prestation och utseende inte är viktigt utan det är mer hur man har det på insidan som spelar roll, säger Louise Östgaard.

Sara Eriksson är verksamhetschef på Borås Fältrittklubb och var den som kontaktade barn- och ungdomspsykiatrin i Borås.

– Vi tyckte att det var en bra målgrupp som skulle få umgås med hästar och när tjejerna kommer hit får de ta hand om sin häst, rida och känna av kontakten med djuret som är en av de viktigaste delarna, säger hon.

– Hästen hjälper dem på vägen och de som är utbildade inom ridterapi tar hand om tjejerna tillsammans med hästen. Det är ett en del i deras behandling och fungerar som en hjälp på vägen, säger Sara Eriksson.

När hon startade projektet ihop med BUP var tanken att det här var första steget och de hoppas kunna erbjuda fler att komma till dem och få ta del av vad hästarna har att erbjuda.

– Det som är så speciellt med hästar är att man får kärleken från ett djur, de förstår sinnesstämningar och hur man mår. De ger helt enkelt oerhört mycket tillbaka till dig varje gång, säger hon.

”Jag vill uppmana andra ridklubbar att starta ridterapi. Det är någonting som ger oerhört mycket tillbaka för alla inblandade.”