Välkomnad Spelutredning – men tänk till om licensen

2015-09-23 av: Hans Sahlin

I en debattartikel i Dagens Nyheter går civilminister Ardalan Shekarabi ut och förklarar att den spelutredning som aviserats – och som ska vara klar 2017 – bland annat ska komma fram till ett licenssystem som ska leda till att staten återtar kontrollen över spelmarknaden.

Vår minister skriver bland annat:

Det är helt enkelt angeläget att se över den svenska spellagstiftningen för att bättre kunna möta de utmaningar för folkhälsan som dagens spelmarknad medför. Mot den här bakgrunden beslutar regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering som ska syfta till att skapa en spelmarknad som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden.”

Det är utmärkt.

Inte minst för att försvåra för de oreglerade spelbolag som blir både fler och större.

Ardalan Shekarabi säger vidare:

”Genom att införa ett licenssystem ska staten återta kontrollen och stänga ute oseriösa aktörer. Frankrike har skapat licenssystem som gör det möjligt för fler aktörer att verka inom spelsektorn. Med licensen följer vanligen ett antal krav på motprestationer, såsom att spelbolaget ska beskattas i licenslandet och att det måste följa licenslandets marknadsförings- och spelansvarsregler. Det innebär att konsumentskyddet stärks på en tidigare oreglerad del av spelmarknaden. Möjligheten att motverka riskfyllda spelbeteenden stärks.”

Jag håller med även här.
Men – och det här är oerhört viktigt för vårt föreningsliv, vilka är de vi inom Folkspel till 100 procent arbetar för – tänk till ordentligt.

Det får inte bli så att etablerade aktörer, som exempelvis är med i Sper (Spelbranschens Etiska Råd) och tar det ansvar som krävs, måste skatta bort möjligheten att dela ut ett överskott till vårt fantastiska föreningsliv, något som kan komma att ske till följd av en ny licensavgift.

Folkspel har under första halvåret ökat sin försäljning med 25 procent och det finns en stor vinnare bakom det resultatet.

Precis.
Vårt föreningsliv, dit allt överskott från våra produkter går. Det är oerhört angeläget att så förblir även efter att den välkomnade spelutredningen gjorts.