Oumbärliga eldsjälar

2016-03-07 av: Hans Sahlin

Entusiast. Pådrivare. Inspiratör. Idékraft. Det finns ett antal vedertagna synonymer till ordet eldsjäl. Jag har dessutom en egen favorit… Oumbärlig.

Förra veckan lanserade Folkspel ”Årets Eldsjäl”. Det handlar helt enkelt att lyfta fram alla de ideella krafter som nästan uteslutande hellre verkar utan att synas, de som mycket sällan är ute efter egen uppmärksamhet, som sliter för att andras skull.

Jag vet att vi inte är ensamma om att hylla och uppmärksamma vardagens hjältar. Men jag är också medveten om att alla ”goda krafter” inte tar det ansvar vi gör i form av att ge föreningslivet verktyg de behöver för att kunna behålla och utveckla sin verksamhet. Om det är att åka snålskjuts? Det överlåter jag åt andra att bedöma.

Folkspel kommer hur som helst under ett år att jaga nomineringar i fem olika kategorier – Integration, Hälsa, Kamratskap, Ledare och en Öppen klass. Vinnarna som är mer än värda att lyftas fram kommer att presenteras på en stor gala i mars 2017. Vi har i de framgångsrika friidrottstjejerna, höjdhopperskan Emma Green och längdhopperskan Khaddi Sagnia fått två fantastiska ambassadörer som verkligen vet vad deras tränare genom åren haft för betydelse. Utan alla ledares insatser och ideella arbete hade svensk idrott varit oerhört mycket fattigare.

Jag vill till och med gå så långt att ifrågasätta om den överhuvudtaget hade fungerat någorlunda. Hade vi haft en Zlatan Ibrahimovic, en Charlotte Kalla eller en Sarah Sjöström att vara stolta över om inte någon tagit hand om dem utan en krona i ersättning? Hade merparten av alla ungdomar fått en fysisk grund att stå på genom hela livet utan eldsjälar?

Klart att de måste lyftas fram. Det är mycket tack vare dem som vi har ett rikt föreningsliv idag. Ett föreningsliv som sammanför människor med olika bakgrund och ger dem ett sammanhang och en gemenskap.

Jag vill också påpeka att förutsättningarna för att den fantastiska verksamhet vi har ökar om de ideella organisationer, vilka bedriver lotteriverksamhet, även fortsättningsvis kan generera överskottet fullt ut till föreningsverksamheten, utan att betungande licensavgifter tar en stor andel av detta överskott. Till föreningslivet. Till de oumbärliga.

Du kan läsa mer om Årets Eldsjäl här: www.aretseldsjal.se