Vi bevarar allmännyttiga ändamål

2016-03-23 av: Hans Sahlin

Den pågående utredningen avseende en omreglering av den svenska spelmarknaden pratar om att bevara de ideella organisationernas förutsättningar för att generera lotteriöverskott till allmännyttiga ändamål i så hög utsträckning som möjligt.
Jag påstår att det är viktigare än så.

Allmännyttiga ändamål är sådant som gagnar samhället.
Allmänna ändamål år sålunda föreningslivet med alla dess ingredienser som hälsa, integration, gemenskap, värderingar och allt annat som ingår.

De organisationer Folkspel företräder har uppemot fem miljoner medlemmar. Vi vet att de föreningar som gör deras intressen möjliga att tillgodose behöver varenda krona för att kunna bibehålla och utveckla den verksamhet de driver.

Vi vet också att en licensavgift på den verksamhet som vi och andra lotteriorganisationer driver vore förödande för alla de vi representerar och i förlängningen skulle slå enormt hårt mot många och mycket.

Färre aktiviteter.
Mindre förutsättningar.
Ökat utanförskap.
En redan bristfällig fysisk status hos många som skulle bli ännu sämre.

Jag ser inga fördelar med att staten ska kräva en skatt av oss, pengar som de sedan kommer att få betala tillbaka mångdubbelt genom insatser som blir konsekvensen av ett föreningsliv som i många fall inte kommer att överleva eller åtminstone må betydligt sämre.

Ni må möjligen tycka att jag i egenskap av vd på Folkspel pratar i egen sak, men det unika med Folkspel är att det inte finns några privata ägarintressen, utan att allt överskott går tillbaka till de vi finns till för.

Deras ambition till självfinansiering måste bestå.
Vår möjlighet att hjälpa dem likaså.
Så låt de ideella organisationernas lotterier bestå fullt ut som idag.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en glad helg. Påskdagen 27 mars är en av våra största kvällar med över 22 miljoner i vinster.Med Ingvar Oldsberg i högform. Med gäster som Oscar Zia, Smokie, Christer Sjögren och Thomas Pettersson.

Med allmännyttiga ändamål som det viktigaste skälet till en underhållande afton.