Grundplatta för vår verksamhet

2016-06-02 av: Hans Sahlin

Grundplatta – det kan onekligen låta halvtrist och handla om ett betongfundament eller underredet på något fordon. För oss på Folkspel är det dock ett ord som kan avgöra svenskt föreningslivs framtid.

Häromveckan lämnades en skrivelse till regeringskansliet. Avsändare var gruppen som värnar intäkter till allmännyttiga ändamål, det vill säga aktörer som har lotteri– och bingotillstånd, vars överskott går till ideella föreningar och organisationer. Folkspel är en av dem.

Vi valde att kalla vårt ”statement” för en ”Grundplatta för rikslotterier”. Syftet med skrivelsen är helt enkelt – med tanke på den pågående spelutredningen – att förtydliga varför vår verksamhet finns, vilka den är till för samt de konsekvenser en licensavgift/skatt för oss skulle innebära.

Precis som tidigare anser vi att finansieringen av allmännyttiga ändamål även fortsättningsvis måste ske med goda förutsättningar. Exempelvis genom att inte belägga oss organisationer, vars överskott fördelas vidare till bland annat föreningslivet, vilket anses bidra till ett bättre och hälsosammare samhälle, med en skatt.

Vi är också väldigt tydliga med att tillstånd för så kallade traditionella lotterier, exempelvis skraplotter, nummerlotterier, bingo, ska vara förbehållet allmännyttiga och ideella organisationer. Det ska gälla såväl på den fysiska lotterimarknaden såväl som den digitala.

En pågående diskussion om att göra skillnad på off-line och on-line, det vill säga pappersprodukter och spel via nätet, är givetvis befogad i en del fall. Men vi måste göra skillnad på spelformer med hög risk för skapande av spelberoende, och exempelvis traditionella lotterier, också i digital form. Det handlar om möjlighet till utveckling mot framtidens lottköp.

Viktigt att notera är – att de ideella lotterierna, tillsammans under 2015, genererade ca 1,6 miljarder kronor till det svenska föreningslivet och de ideella organisationerna. Pengar som är livsviktiga och självfinansierade utan hjälp av staten.

I direktiven till spellicensutredningen står också att ”Det är av stor vikt att ideella och allmännyttiga organisationer kan fortsätta att utvecklas” och ”Förutsättningarna för finansiering av allmännyttiga ändamål ska vara fortsatt goda”. Det är fundament i vår grundplatta.