Vad gör Sverige bättre för alla?

2016-06-20 av: Hans Sahlin

En fråga vi ofta ställer oss själva är varför vi på Folkspel gör det vi gör. Svaret vi kommit fram säger allt och är ett mantra vi aldrig kommer att kunna upprepa tillräckligt ofta. Svenskt föreningsliv gör Sverige bättre för alla.

För så är det ju.
Oavsett om man spelar basket, är med i scoutrörelsen, har ett engagemang i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation eller är aktiv inom fotboll, ingår de där värdefulla orden.

Vilka är så viktiga för oss. Och för väldigt många andra. Jag tänker exempelvis på integration, solidaritet, kamratskap, respekt och empati. Allt det där finns med som värdegrunder i de olika klubbar och organisationer vi representerar och finns till för.

Som vi, enligt ovan, satt ord på och på så vis bildat en viktig mening som förklarar vår existens och vårt uppdrag. Det går naturligtvis även att klä i enskilda bokstäver, om man så önskar.

V som i vinnare.
V som i de verktyg vi tillhandahåller för en fortsätt verksamhetsutveckling
V som Volvo Bridgeklubb, vilka 2015 fick en behållning på 69 000 kronor via våra produkter.
V som i Valbo Skyttegille (91 000).
V som Värnamo Simsällskap (219 000).

Eller från A till Ö, från Austre Bowlingklubb på Gotland (51 000) till Östhammars Brottningsklubb (82 000).

Hälsa ingår naturligtvis också i det som vi är, ska och vill vara en angelägen del utav.

Just nu och fram till 31 juli pågår nomineringar till den andra kategorin i Årets Eldsjäl, där vinnarna kommer att presenteras och belönas på en stor gala våren 2017.

På www.aretseldsjal.se (där du kan läsa hela intervjun) berättar Gabriel Wikström om vilken utmaning han ser som det största framöver.

Vår folkhälso–, sjukvårds och idrottsminister pekar på övervikt som ett växande problem i ett land som jämfört med världen i stort är välmående och förhållandevis upplyst om riskerna med exempelvis fetma.

Att Sverige trots det ser en oroväckande ökning beror till stor del på ett samhälle där klassklyftorna ökar, där integration besegras av segregation.

Där en del är medvetna om vikten av en nyttig och innehållsrik kost samtidigt som andra inte alls är på det klara om farorna med sämre alternativ då det handlar om vad man stoppar i sig.

Där fysiska aktiviteter är en naturlig och given del av vardagen hos vissa, men också prioriteras bort helt eller delvis av alldeles för många.

Ett globalt problem, absolut.

Folkhälsomyndigheten har dock, för att Sverige som första land ska vända den trend som handlar om en ökning av övervikt, fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan om goda matvanor och fysisk aktivitet.

Det är ett utmärkt initiativ som tangerar det svar vi får på frågan varför vi på Folkspel gör det vi gör. Svensk föreningsliv gör Sverige bättre för alla.