Nätverkande i Almedalen

2016-07-06 av: Hans Sahlin

Folkspel har under några dagar närvarat i Almedalen. Vi har lyssnat och diskuterat kring spelutredningen. Vi har träffat många intressanta människor – politiker och kollegor.

Befinner mig i Almedalen, en mötesplats större än något annat i vårt land. Allt diskuteras här i Almedalen. Sveriges framtid utifrån alla perspektiv.

Mitt, och Folkspels största fokus – är självfallet att träffa människor kopplade till den pågående spelutredningen. Vi har träffat politiker och s.k. branschkollegor. Vi har deltagit i seminarier med paneldiskussioner. Regeringens utredare Håkan Hallstedt har berättat, i viss mån lite kryptiskt, om status i det utredningsarbete han nu jobbar med. Ett arbete som skall redovisas om ca 8 månader, den sista mars 2017.

Almedalen? Hur viktigt är det att vara i Almedalen? Kan man höras i detta enorma brus? Tusentals människor som medverkar i tusentals seminarier. Politikerveckan, där partierna gör allt för att positionera sig och vinna någon, några procent i kommande opinionsmätningar. Med över tusen ackrediterade journalister måste man ju ändå understryka att Almedalen är årets största mediepådrag.

Kommer då Folkspels synpunkter avseende pågående utredning kring hur man ska omreglera den svenska spelmarknaden upp till ytan i detta stora sammanhang?

Ja – jag tror faktiskt det. Möjligheten att prata med politiken ska man ta till vara. Jag har träffat politiker, direkt och indirekt kopplade till den pågående utredningen. Agneta Gille, Peter Jonsson och Ardalan Shekarabi. Det finns en tydlig samsyn från dessa politiker – värna det ideella, värna Sveriges föreningar och därmed, värna det svenska civilsamhället. De ideella aktörerna i Sverige som tillsammans genererar 1,6 miljarder kronor i överskott, varje år – måste få de bästa av förutsättningar för att fortsatt kunna bidra till civilsamhällets utveckling.

Ingen skatt på ideella lotterier, ingen begränsning av teknisk digital utveckling, vi måste få arrangera lotterierna såväl fysiskt som digitalt och låt det ligga ett tak på max 50% avseende vinstutbetalningen i lotterierna, alltså som idag. Allt annat äventyrar just de ideella aktörernas möjlighet att fortsatt generera miljarder kronor till vårt samhälle. Idrotten, Röda Korset, Rädda Barnen, PRO m.m.

För mig är detta avgörande för vårt framtida Sverige, och en utvecklande positiv framtid.

 Folkspels VD Hans Sahlin medverkar på ATGs spelseminarium i Almedalen.