Politiker – gör något!

2017-10-06 av: Hans Sahlin

Det anläggs grönytor för spontanidrott och till föreningslivet.

Det efterlyses planer för idrott i den framtida stadsplaneringen.

Det är utmärkt.

Men vi får inte tappa bort att ovanstående åtgärder kräver vuxna som engagerar sig. Och politiker som gör något åt ett stort problem.

 

Fick en omedelbar respons på min förra blogg, som bland annat handlade om ett initiativ att anlägga konstgräsplaner i utsatta göteborgsförorter i syfte att stimulera det befintliga föreningslivet, spontanidrott och inte minst ökade förutsättningar till rörelse och förbättrad folkhälsa.

Det var Fado Nani, ordförande i Angered Mbik som hörde av sig och skrev:

”Hej Hans. Vill först säga att du gör ett fantastiskt bra jobb i ditt skrivande, speciellt när du uppmärksammade Angered Mbik i en tidigare blogg. Du har helt rätt i det du skriver men största problemet i förorten är inte bristen på fotbollsplaner utan utbildade ledare. Tyvärr är det extremt svårt att engagera vuxna i dessa områden. Föreningslivet (idrottsföreningar) i Angered, Bergsjön med fler områden är verkligen i kris och läget är akut. Jag hoppas att våra politiker vaknar, men det ser tyvärr rätt så mörkt ut. Med vänlig hälsning.”

 

Fado pekar givetvis på ett oerhört allvarligt problem och jag stödjer honom till 100 procent i det faktum att utbildade ledare är av största vikt och att det finns ett enormt behov av denna kategori i hela Sverige, men sannolikt i större utsträckning i ett antal områden som är hårdare drabbade än andra.

Precis som Fado önskar jag också att våra politiker inser allvaret.

Precis som Fado är jag skeptisk till att så är verkligheten.

Blir smärtsamt påmind om det då jag noterar att en av landets tyngsta politiker twittrar om huruvida man ska säga ”ostbåge” eller ”ostkrok”…

Med ett år kvar till valet tycker jag mig se en explosionsartad populism i den kommunikation våra folkvalda har med sin allmänhet. Men i mina ögon handlar inte politik om att värva 500 röster inför 2018. Jag är istället övertygad om att den som löser exempelvis de mörka bild Fado i Angered målar upp och som vågar verka på lång sikt är den stora vinnaren när det svenska folket i september om ett år tar sig an valurnorna.

Att de styrande verkligen gör något konkret åt saker och ting som ingen kan blunda för.

Johan Esk, krönikör i Dagens Nyheter, beskriver det klockrent då han han säger att ”Idrotten är den duktiga idioten som bara ska finnas” och fortsätter med: ” I Sverige är idrott något som politikerna bryr sig om när någon svensk idrottare gjort succé och det går att plocka billiga poäng genom att hålla sig framme på bild. Det är sånt som kungafamiljen kan och ska hålla på med.”

Esks krönika handlar egentligen om att de nya bostadsbyggen som växer fram saknar idrottsanläggningar i sin planering och att det är på grund av att våra politiker tar föreningslivet för givet. 

Det gäller för övrigt inte bara handbollshallar, fotbollsplaner, ishockeyrinkar, ridhus och klorerade bassänger.

Min åsikt är att många i makten även tror att hela verksamheten sköter sig själv.

Vill flika in att det dessutom finns någonstans 800 000 vuxna som har någon form av ledarengagemang.

Och att det inte är tillräckligt, att det ändå saknas vuxna.

Framförallt i vissa områden.

 

Tänk om vår nya social– och idrottsminister Annika Strandhäll (som dessutom växt upp i Bergsjön) kunde ställa sig upp och säga ”Inom tre år ska vi se till att utbilda 10 000 ledare i de hårdast utsatta stadsdelarna i vårt land. Föreningar med störst behov kommer att kunna söka stöd, bidrag och resurser för säkerställa att ledarbrist åtminstone inte ska vara ett problem och att varje lokal förening ska kunna ge barn och ungdomar en sund och stimulerande fritid”.

Eller om det krävs 15 000 vuxnas engagemang. Eller 1500. Jag vet inte exakt. Är däremot övertygad om att en grupp kloka och erfarna personer – exempelvis på uppdrag av regeringen – ganska exakt kan ta reda på behovet.

Att man verkligen gjorde något åt det alla ser.

Det skulle definitivt leda till en bättre folkhälsa, en ökad integration och kanske till och med en ny världsstjärna att hylla på Victoriadagen

Det skulle sannolikt också innebära betydligt mindre risk att ungdomarna i Fado Nanis Angered Mbik återigen skulle behöva uppleva skottlossning alldeles intill sin träningsplan, en händelse som i våras som gjorde att föräldrar till unga pojkar och flickor inte vågade släppa iväg sina barn till deras fritidsaktiviteter.

 

Det är utmärkt att föreningar som IFK Göteborg tar ett stort socialt ansvar genom att skapa förutsättningar för nästa generation via en satsning på fotbollsplaner i förorten.

Men det krävs naturligtvis också utbildade ledare och vuxna förebilder för att det goda syftet ska uppnås på bästa vis.

Taggar: