”Så här kan vi inte ha det”

2017-10-02 av: Hans Sahlin

En undersökning säger att andelen invånare med fetma är dubbelt så hög beroende på var man bor i landets näst största stad. Sedan hör jag att det kan skilja uppemot nio år i livslängd mellan medborgare i nordöstra Göteborg och boende i väster. 

Så kan vi naturligtvis inte ha det i ett modernt samhälle.

Det finns onekligen en del valfrågor att jobba med, inför hösten 2018. 

Några betydligt mer angelägna än andra.

För mig som vd på Folkspel handlar det om att se till föreningslivets bästa, att bistå med förutsättningar och växtkraft till alla som bidrar till ett bättre, sundare och friskare samhälle. 

Om folkhälsan, helt enkelt.

En majoritet av de vi företräder ägnar sig åt idrott i olika former. Sedan finns det även andra organisationer som exempelvis Hjärt– lungfonden. De arbetar, under ledning av en nationell forskargrupp och tillsammans med universitetssjukhusen i vårt land, bland annat med den vetenskapliga studien Scapis.

I resultat som presenterades i veckan kunde man läsa om en skrämmande koppling mellan hälsa och invånare i socioekonomiskt svaga områden.

Som att fetma är dubbelt så vanligt i Biskopsgården på Hisingen jämfört med Askim.

Som att andelen invånare med förändringar i halskärlen, en vanlig orsak till stroke, är dubbelt så stor i Bergsjön jämfört med i centrala stan.

Så får det givetvis inte se ut.

Jag får under veckan ytterligare ett exempel på hur illa det står till.

I ett pressutskick från IFK Göteborg uttrycker vår nya social– och idrottsminister Annika Strandhäll sin oro om den hälsorelaterade obalans som råder beroende på var man växt upp och lever sitt vardagsliv och att medellivslängden varierar med upp till nio år.”Det skiljer alldeles för mycket i både idrottande och hälsa mellan stadsdelar. Det är oerhört positivt att stora idrottsföreningar engagerar sig för att bryta den trenden.

IFK kommer, tillsammans med staden Göteborg, näringslivet och Johan Cruyff Foundation, att anlägga ytor för såväl spontana som organiserade fysiska aktiviteter i socialt utsatta områden. 
Till en början ska konstgräsplaner uppföras i Hammarkullen, Bergsjön och Biskopsgården.


För alla unga pojkar och flickor.


För att stötta de lokala föreningarna med förutsättningar som saknas.


För en sundare fritid.


För lek, glädje och integration.


För samhällsnyttan.


Som den blåvita spelaren Martin Smedberg–Dalence säger: ”Dagens barn måste få ett bättre Hammarkullen än vad jag fick när jag växte upp.”


 

 

Jag vet att IFK arbetar hårt med att vara en förening som vill ta ett stort socialt ansvar och att de bland annat finns ute i tuffa skolmiljöer för att erbjuda allt det där som idrott och sammankomster för med sig i form av kamratskap, att få vara del av ett sammanhang, fysisk och psykisk hälsa med mera.


Naturligtvis handlar det också om att ta marknadsandelar, om att locka en ny publik och någonstans kanske få ”nästa Zlatan” från förorten att välja ett blått och vitt gäng före någon annan elitkonkurrent. 
Men det är helt i sin ordning i mina ögon då IFK Göteborg samtidigt verkar för det breda i föreningslivet.


Vad jag med tillförsikt noterar i projektet är att det sker med omedelbar verkan. Här förs inga diskussioner om att ”Planer för framtiden” ska ske om fem år eller till stadens 400-årsjubileum 2021. Tre ytor ska förhoppningsvis vara klara redan i år och därefter snabbt följas av ytterligare ett antal. 


Det är här och nu som gäller.


Det är här och nu som måste prioriteras.


Vi kan inte ha ett samhälle där dubbelt så många invånare drabbas av fetma eller kärlsjukdomar och där livet förkortas med nio år beroende på bakgrund, förutsättningar och var man bor.


Politiker – ni har en del att jobba med inför nästa höst


Det gäller för övrigt även oss på Folkspel.


För så här kan vi inte ha det. 

 

HANS SAHLIN

Taggar: