Mars – en avgörande månad

2017-02-24 av: Hans Sahlin

Två oerhört angelägna saker står för dörren då vi är på väg att lämna vintern. Eldsjälsgalan 9 mars och den spelutredning som ska presenteras i slutet av samma månad.

Den gångna veckan har vi på Folkspel haft celebert besök på vårt huvudkontor i Mölndal. Representanter för 20 föreningar har varit på plats för i första hand diskutera den EU-anpassade lagstiftningen på svensk spelmarknad, som ska lägga fram senast 31 mars.

Man kan lugnt påstå att vi tillsammans är helt eniga i vad vi vill höra från de styrande i vårt land. Likaså är vi överens om att i sammanhanget är ganska blygsamma önskemål.

Som att även fortsättningsvis ge ideella föreningar möjlighet att bedriva spel– och lotterier utan att bli pålagda en skatt. Det ska naturligtvis gälla analogt som digitalt.

Intäkter från exempelvis lotterier är – och har av tradition alltid varit – en betydande källa för att bedriva det föreningsliv som gör samhället ovärderliga tjänster.

Som främjar fysisk och psykisk hälsa.
Som står för sunda värderingar, demokrati, och integration.
Som mer än något annat bidrar till det goda medborgarskapet.

Jag hoppas alla förstår hur rädda vi måste vara om vårt unika föreningsliv.

Likaså ska vi vara medvetna om vikten av att skapa förutsättningar för att alla ideella ledare ska orka fortsätta med sitt engagemang. Det finns 100 000-tals fantastiska och engagerade personer som dag ut och dag in lägger tid och kraft på exempelvis dina barn och deras aktiviteter.

De är ryggraden och livsnerven i ett föreningsliv som vi ska vara oerhört stolta över. Att belägga dem med krav på att jaga nya pengar istället, vilket en beskattning på ideella föreningars lotterier skulle få som konsekvens, istället för att ägna sin fritid åt att just vara ledare och förebilder vore förödande. 

9 mars är det dags för Årets Eldsjälsgala på Berns i Stockholm.
Där kommer 20 mycket välförtjänta finalister att få den uppmärksamhet de förtjänar.

Min förhoppning är dessutom att alla andra tusentals ideella ledare ute i vårt unika föreningsland får sin uppskattning i form av ett logiskt och nödvändigt beslut några veckor senare.