Föreningslivets insatser kan inte mätas i pengar

2017-03-24 av: Hans Sahlin

Några dagar kvar av årets tredje månad. Förstår att många av er ser 31 mars som ett avslut på en mörk årstid och ett avstamp inför något mycket ljusare. För oss på Folkspel är det ett datum som betyder väldigt mycket mer än så.

Natten mellan 25 och 26 mars, det vill säga redan kommande helg, förlorar vi en timmes sömn. Sommartid, då ska klockan flyttas fram. Vad vi istället vinner är förmånen att utnyttja en större del av dygnets ljus.

Nästa veckoslut bör vi vara vaksamma på fejkade nyheter och kanske ett och annat familjeskämt. Det brukar vara så med 1 april samt en och annan dum sill.

Då är det dessutom dags för vad många betraktar som det mest pålitliga vårtecknet, nämligen den allsvenska fotbollspremiären.

Nu får ovanstående händelser den här perioden ursäkta för min del.
Fredag 31 mars är det som upptar mitt fokus och mina tankar…

I slutet av september 2015 meddelade regeringen att en särskild utredare fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en spelreglering som skulle präglas av ett högt konsumentskydd, hög spelsäkerhet och tydliga förutsättningar för att överhuvudtaget få finnas på den marknad vi verkar. Det sades bland annat regleringen ska bygga på ett licenssystem, att de negativa konsekvenserna av spel ska begränsas och att ett krav på måttfull marknadsföring mot konsument ska finnas med.

Fredag 31 mars presenterar regeringen, genom utredaren Håkan Hallstedt, den spelutredning som under många år ska ligga till grund vad som gäller för oss aktörer inom spel– och lotteribranschen.

Jag har inte för avsikt att här och nu gå händelserna i förväg och spekulera i vad som kommer att föreslås och vilka konsekvenser det får för oss Folkspel som organisation – och vad det i förlängningen innebär för det föreningsliv vi fullt ut verkar för.

Däremot finns det givetvis förhoppningar om att de lyssnat på de argument vi haft och har.

I en debattartikel, som haft bred spridning och fått stor uppmärksamhet, sammanfattade tolv representanter för föreningslivet från hela landet nyligen vad vi vill och står för enligt följande:

”Begränsa inte de ideella föreningarnas möjlighet - på en oviss framtida spelmarknad - utan låt oss vara en del av utvecklingen och, oavsett spelform eller distributionssätt, behålla vår skattefrihet på våra hävdvunna intäktskällor inom spel- och lotterier.
Den dag när 349 ledamöter i Riksdagen i Stockholm öppnar dörren in till plenisalen för att bestämma spelmarknadens regler öppnar vi inom idrottsrörelsen dörren till 15 000 omklädningsrum och säger hej, hur har du haft det i skolan idag? till 145 000 barn och ungdomar. Sveriges politiker, säkerställ att vi får goda möjligheter att fortsätta med det.”

De pekar också på att det idag finns 200 000 föreningar i vårt land som tillsammans gör insatser som inte går att mäta i pengar och pekar på exempel som Kvinnojourer, vilka erbjuder en fristad för kvinnor som misshandlats i hemmet, scouter som vill fostra goda samhällsmedborgare, läxhjälp så att fler klarar skolan bättre. För att inte tala om den samhällsinsats idrottsrörelsen gör i exempelvis form av hälsa, integration, kamratskap och motverkan av utanförskap,

Vet att många välkomnar sommartid, aprilskämt och allsvensk fotbollspremiär.
Det gäller även mig – i vanliga fall.
2017 är det dock något helt annat och mycket viktigare som upptar mina tankar.

 

Hela debattartikeln hittar du här:

Värna Svenskt Föreningsliv
Det svenska skattesystemet bygger på att en av samhällets viktigaste aktörer, de ideella föreningarna, är skattebefriade. Så måste det fortsätta att vara.

Sverige håller på att förbereda sig för en ny EU-anpassad lagstiftning på spelmarknaden där det är tänkt att privata aktörer för första gången legalt, med licens, skall kunna agera. Detta har vi kunnat läsa mycket om i media under en lång tid.

Det finns närmare 200 000 föreningar i Sverige. Tillsammans gör vi insatser som inte går att mäta i pengar. Kvinnojourer som erbjuder en fristad för kvinnor som misshandlats i hemmet, scouter som vill fostra goda samhällsmedborgare, läxhjälp så att fler klarar skolan bättre. Listan kan göras hur lång som helst.

Vi representerar 12 idrottsföreningar som ger tjejer och killar en trygg miljö där de kan växa och utvecklas både i och utanför idrotten. De får vänskap och minnen för livet.

Ryggraden i förenings-Sverige är ideellt engagemang. Bara inom idrottsrörelsen finns cirka 650 000 ideella ledare. Men vi behöver pengar till utrustning, hyror, tävlings-/serieavgifter och så vidare. 
Vi vill inte att någon ska sluta idrotta för att personen inte har råd. Därför försöker vi jobba ihop pengar tillsammans. En av våra viktigaste intäkter är att vi säljer lotter.

Våra hävdvunna intäkter från spel- och lotterier har alltid varit en viktig intäktskälla för att kunna bedriva en verksamhet som värnar folkhälsan, integrationen, kamratskap och demokratiska värderingar, en plats där alla är välkomna oavsett bakgrund, hudfärg eller ekonomiska resurser.

Vi anser det därför ytterst angeläget att en ny lagstiftning, kring den svenska spelmarknaden, fortsatt ger de ideella föreningarna skattefrihet inom spel- och lotterier, oavsett spelform eller om det sker via papperslotter eller inom det digitala området. 
Den digitala revolutionen inom alla områden är sedan länge här. Vi måste få hänga med i den utveckling som sker och anpassa oss efter nutida och framtida efterfrågan på spel- och lotteriprodukter.
Begränsa inte svenskt föreningslivs möjlighet att fortsatt vara den viktiga samhällsaktör vi är.

Om Sveriges ideella föreningar i framtiden skall likställas med privata aktörer så gör sig Sveriges politiker största tänkbara björntjänst. 
Inte nog med att man i så fall inför beskattning av ideella föreningar inom spel- och lotterimarknaden. Den indirekta skatteeffekten innebär också att vi riskerar att bli klassade som ett fullvärdigt skatteobjekt med allt vad det innebär av administration, ansvar, nya kompetenser och tjänster som krävs av ideella människor.

Skulle våra spel- och lotteriintäkter bli beskattningsbara får det inte bara effekten att överskottet till verksamhet blir lägre utan det påverkar även möjligheten att generera intäkter inom andra områden. Det blir en snöbollseffekt som slår undan benen på svenskt föreningsliv och innebär att många föreningar kommer att bli betraktade som vilket företag som helst i lagens mening. Ett sådant scenario kan bli droppen som kommer att få många av de ideella krafterna att kasta in handduken.
Vi vill fortsatt vara en viktig samhällsaktör genom att driva en verksamhet där alla är välkomna och där barn och ungdomar fostras till ett friskare, bättre liv med sunda värderingar. Det är vi helt övertygade om att Sverige tjänar på i längden.

Vårt föreningsliv har det oerhört tufft ekonomiskt och våra ideella ledare sliter hårt för att få till en fungerande verksamhet. Vi vet att vi är viktiga för att det svenska samhället ska fungera. Vi utgår från att även Sveriges politiker tycker det och fattar ett klokt beslut.

Vi kräver inga orimligheter. Vi vill en enda sak:
Begränsa inte de ideella föreningarnas möjlighet - på en oviss framtida spelmarknad - utan låt oss vara en del av utvecklingen och, oavsett spelform eller distributionssätt, behålla vår skattefrihet på våra hävdvunna intäktskällor inom spel- och lotterier.

Den dag när 349 ledamöter i Riksdagen i Stockholm öppnar dörren in till plenisalen för att bestämma spelmarknadens regler öppnar vi inom idrottsrörelsen dörren till 15 000 omklädningsrum och säger hej, hur har du haft det i skolan idag? till 145 000 barn och ungdomar. Sveriges politiker, säkerställ att vi får goda möjligheter att fortsätta med det! 

Stefan Albrechtson, klubbdirektör, IK Sävehof
Örjan Nilsson, ordförande HIF Karlskrona
Bengt Mickelsson, ordförande, Hille/Åbyggeby IK 
Johan Engberg, sportchef, IF Göta Karlstad
Lars Edström, ordförande, IFK Timrå
Hans Granqvist, ordförande, IFK Östersund
Said Havarinasab, ordförande, Ljungsbro Bordtennisklubb
Jessica Gustafsson, marknadsansvarig Njurunda SK
Kenneth Ågren, ordförande, Gamla Uppsala Sportklubb
Tommy Svensson, kassör, Vibergs IF
Jan-Ove Nilsson, ordförande, P19 IK
Fredrik Jonsson, styrelseledamot Storfors AIK