Ge barnen en timme om dagen

2017-05-12 av: Hans Sahlin

En välkänd hälsoprofil och träningsinstruktör sa redan på 1950-talet: ”Ge mig en kvart om dagen.”

Nu skriver vi 2017 och kan konstatera att det långtifrån räcker. En timmes rörelse om dagen är det minsta våra unga behöver.

 

Arne Tammer var en kraftkarl som bland annat grundade Svenska Frisksportförbundet och sedermera Frisksportens Veteranförbund. Han drev också en populär kampanj mot hela svenska folket där han lovade att 15 minuters daglig styrketräning och gymnastik var det som behövdes för ett fysiskt välmående och ett bättre liv. Förespråkaren vände sig då i huvudsak till vuxna personer. Barn på den tiden hade ett naturligt lek– och rörelsemönster och sällan problem med exempelvis övervikt.

Ett 60-tal år senare ser det helt annorlunda ut för en stor del av nästa generation. Och nästa. Och nästa…

Vi får i princip varje vecka nya rapporter och historier om ett accelererande samhällsproblem och ni som hänger med i min blogg vet att jag tagit upp det vid ett flertal tidigare tillfällen.

Svenska barn rör sig alldeles för lite.

Nyligen presenterade ”Centrum för Idrottsforskning” den undersökning de gjort. Elever i femte klass, åttonde klass och andra året på gymnasium har deltagit och till skillnad från exempelvis enkätsvar, vilka kanske inte alltid är tillförlitliga, har fysiska aktiviteter och stillasittande registrerats med rörelsemätare.

Projektet, som genomförts i samarbete med Karolinska sjukhuset kommer som många andra fram till att 60 minuters rörelse om dagen är ett minimum.

Det är ingen nyhet.

Däremot finns det fastställda siffror som är allvarligare än jag trodde.

Endast 22 procent av flickorna i undersökningen kommer upp i det som anses som tillräcklig aktivitet.

Flickor sitter i snitt stilla 9,1 timma under ett dygn. Motsvarande för pojkar är 8,7 timmar.

Fem procent av deltagarna i studien förklarar att de sällan eller aldrig deltar i skolans fysiska aktiviteter och inte heller är engagerade i något föreningsliv.

2001 ägnade 27 procent av elever i grundskolan (sjätte och nionde klass) mer än två timmar framför en skärm eller en TV-monitor. I dag är antalet uppe i 77 procent.

 

Jag vet att många skolor verkligen försöker och anstränger sig för att stimulera vardagsmotion. Inte sällan möts de av att eleverna önskar en planlagd och uppstyrd aktivitet.

Varför det?

En god början är att se till att de kommer ut från klassrum och korridorer. Jag tror åtminstone inte man går och sätter sig på en sten och tittar rakt fram i en timmes tid…

 

Undersökningen ovan är genomförd på uppdrag av regeringen. Det gör mig både lite fundersam och samtidigt förhoppningsfull då våra politiker tidigare inte fullt ut verkat ta situationen på allvar. 

Tidigare i vår berättade jag om den nya föreslagna timplanen för grundskolan, som inte innehöll någon utökning av fysiska aktiviteter, och den kritik som framfördes mot utbildningsminister Gustav Fridolin i en debattartikel, signerad av bland annat Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.

Hoppas den rapport de styrande själva beställt innebär mer konkret handling än fina ord.

Som Arne Tammer kanske hade sagt i dag:

Ge barnen minst fyra kvartar om dagen.