Folkspel på Almedalsveckan

2017-07-04 av: Hans Sahlin

Bingolottosäsongen är över – Almedalsveckan igång.

Det innebär för Folkspels del ett antal goda möten och intressanta samtal.

Tillsammans med några kollegor från Folkspel befinner jag mig den här veckan i Almedalen på Gotland.

Här finns makthavare och politiker.

Här ges utmärkta tillfällen att diskutera exempelvis hälsa, integration och hur viktigt vårt föreningsliv är för samhället.

Naturligtvis tar vi också chansen att prata om vårt remissyttrande angående den spelutredning som presenterades tidigare i våras. Responsen kring det att vi även fortsatt vill att vårt bingo-on-line ska vara skattebefriat och inte ingå i den kommersiella vertikalen med exempelvis utländska aktörer, har varit positiv.

Här finns naturligtvis även spännande möten inom branschen att ta del utav.

Jag har varit på seminarium anordnade av såväl Svenska Spel som ATG och Sper (Spelbranschens riksorganisation).

Diskussionerna har bland annat handlat om ett allt lägre förtroende för Spelmarknaden totalt sett och att antalet konsumenter blivit färre.

Vi representerar som bekant föreningslivet och skickar över varenda överskottskrona till våra drygt 35 000 föreningar och organisationer. Det är givetvis inte bra om andelen köpare av våra produkter minskar. Å andra sidan kan vi konstatera, då Bingolottosäsongen är över, att vi ökade försäljningen med sju procent under 2016/2017.

Beträffande renommé är jag dessutom övertygad om att medlemmarna i de föreningar vi arbetar för, som uppgår till fem miljoner, enbart ser oss som en aktör som står för goda värden då vi har som syfte att bibehålla och utveckla svenskt föreningsliv. Några andra intressen finns inte hos Folkspel.

Andra – och angelägna ämnen/trådar – som togs upp var bland annat ett ökande intresse för att sponsra bredden i högre grad och inte bara stödja elitidrott.

Likaså faran i den oerhört stora mängd spelreklam som sköljer över oss, vilket kan få förödande konsekvenser för den som inte kan hantera sitt spelande.

Jämställhet var också uppe till diskussion. Naturligtvis ska det inga vara någon könsrelaterad skillnad i resurser och satsning. Likaså måste den objektifiering som råder tas på största allvar.

Noterade för övrigt att statsminister Stefan Löfvén istället för att närvara på Gotland valt en egen Sverige-resa på temat trygghet. Han startade på en annan av våra stora öar. I samband med besöket på bohuslänska Skärhamn på Tjörn fördömde Löfvén de sexuella övergrepp som förekommit på musikfestivalen Bråvalla.

Även här vill jag lyfta fram vilken betydelse för samhället vårt föreningsliv har med sina värdegrunder som ansvar och respekt mot och för varandra.

Låt vara att det tyvärr finns en del att jobba på även där.

I Göteborg har världens största turnering i handboll – Partille Cup – dragit igång. Den följs fotbollens motsvarighet, Gothia Cup.

Det ska givetvis vara två veckor som speglar ungdomsidrotten då den är som bäst och föreningslivet som starkast. Med mestadels glädje, en och annan förlorartår samt ett sjyst uppträdande på och utanför såväl stora som mindre planer.

Snälla – låt oss slippa det som inträffade i Skövde och vid Skadevi Cup den gångna helgen.

Arrangörerna valde där att ställa in finalen och tilldöma ena laget segern sedan det tilltänkta motståndets ledare i semifinalen uttalat rasistiska kommentarer mot spelare i det andra laget.

Det är en tydlig och bra markering som vittnar om kurage. Men också oerhört synd om ungdomarna i de båda lagen som inte får vara med om en upplevelse de drömt om. Detta enbart på grund av en ledare med sällsynt dåligt omdöme och som definitivt inte hör hemma i sådana här sammanhang.

Jag kan inte bedöma vilket beslut som hade varit bäst. Bara konstatera det angelägna i att det uppmärksammades.

Trevlig sommar.