En utveckling som oroar

2017-09-15 av: Hans Sahlin

Hur ser våra fysiska vanor ut i framtiden? Ännu mer individuellt anpassade i den digitala explosion vi upplever eller fortsatt via traditionellt föreningsliv? Jag önskar givetvis det senare – men är bekymrad även över det förstnämnda.

Läste i veckan en krönika i Idrottens Affärer av Dan Persson, som under rubriken ”Framtiden är redan här”, oroas av att Riksidrottsförbundet inte hänger med i den digitala utveckling som även innefattar hälsa.
Persson hade i Vetenskapsradion hört hur en amerikansk professor förklarat att basen för ett aktivt liv med rörelse, motion och tränande framöver kommer att vara appar och inte det ideella föreningsliv vi gärna betraktar som unikt.
Krönikören tar också upp det faktum att de till RF anslutna organisationer och förbund tappat 20 procent av sina medlemmar under de senaste 15 åren samtidigt som 30 procent fler ägnar sig åt regelbunden träning.
I det strategiarbete som RF tagit fram med sikte på 2025 sägs bland annat:
”Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet”.

Jag vet också att RF arbetar med att utveckla spontanidrottande i hälsosyfte.
Tanken och ambitionen är naturligtvis helt i min smak, det vet ni som följer min blogg.
Föreningslivet gör det tveklöst största samhällsnyttan i mina ögon.

Samtidigt ska den bild Dan Persson målar upp då han menar att idrotten som en stark samhällsaktör inte får begränsas av att den finns ett önskemål om att den nödvändigtvis ska bedrivas i organisationsform tas på största allvar.

Att fler och fler väljer ett individuellt och privat upplägg för sin träning slår givetvis mot vårt föreningsliv.
Medlemsflykt innebär lägre intäkter i form av aktivitetsstöd.
Medlemsflykt innebär färre ideella ledare.
Medlemsflykt innebär mindre antal sålda lotter, kakor, kalsonger och allt vad det är.
Medlemsflykt innebär att intäkter som är kopplade till den lokala klubben eller föreningen minskar.

Samtidigt så står våra anläggningar kvar och kostar lika mycket som tidigare.
Sedan kan man givetvis också peka på de övriga dimensioner som föreningslivet erbjuder och som du inte får via en app som säger när du ska träna, hur du ska göra, var du ska vara och så vidare.

Föreningslivet står för omätbara värden som solidaritet, fostran, gemenskap utifrån ett socialt perspektiv. Det kan ingen digital lösning i världen ersätta.
Jag delar utan tvekan den oro Dan Persson förmedlar.
Jag har ingen ”quick-fix-lösning”.
Däremot är jag övertygad om att det måste tas på allvar.