Låt de små stegen bli fler

2018-12-14 av: Hans Sahlin

Vi pratar ibland om de små steg vi kan ta för att bidra till en sundare samhälle och en bättre värld.

Det är bra.

Men behöver i ett folkhälsoperspektiv dessutom bli betydligt fler.

Läser om en studie som gjorts vid Göteborgs Universitet som ytterligare förstärker det faktum att barn– och ungdom rör sig alldeles för lite i vardagen och att den fysiska aktiviteten sjunkit med 24 procent för 14-åriga tjejer och med 30 procent för lika gamla pojkar sedan millennieskiftet.

Med hjälp av stegräknare har ett antal elever i sex skolor i tre medelklassområden i sydöstra delen av landet under åren 2000–2017 deltagit i undersökningen.

Resultatet är ingen munter historia. Framförallt inte då det handlar om de som är i tonåren.

Rekommenderat antal steg för en 14-årig pojke ligger på 13 500 per dag. Motsvarande siffra för flickor är 12 000.

År 2 000 låg killarna på i snitt 15 353 steg/dag. Aktuell siffra för 2017 är 10 718.

Tjejerna har minskat från 12 472 till 9 690.

Största anledningen till den oroväckande nedgången tror jag tyvärr inte kommer som en nyhet för någon av er. 

Anders Raustorp, en av forskarna bakom studien, säger: ”Den främsta förklaringen vi kan hitta är den dramatiskt ökade användningen av internet på telefoner och på läsplattor i de ungas vardagliga liv sedan 2010, något som sannolikt lett till ökad inaktivitet.”

 

Det är positivt att allt fler blivit medvetna om ett stort folkhälsoproblem. Vi hör och ser dagligen om goda initiativ för att främja den fysiska aktiviteten, inte minst i skolmiljö. Likaså att det finns ett regeringsbeslut på att från hösten 2019 inför ytterligare 100 timmar idrott och hälsa i grundskolan.

Av tradition har vi också ett föreningsliv som erbjuder aktiviteter på fritiden.

RF (Riksidrottsförbundet) sammanfattar väl vad de vill se i framtiden om de får önska:

  • Kunskapen om vikten av förståelse för rörelse som en faktor för framtida hälsa, ska öka hos BVC-personal, förskolepersonal och grundskolepersonal.
  • Det ska införas mål för kunskap och förståelse för rörelse i läroplanen för förskolan och grundskolan.
  • Antalet timmar i idrott och hälsa ska utökas från 500 till 600 timmar i grundskolan.
  • Minst 60 minuters rörelse varje dag ska införas under skoldagen utöver undervisning i idrott och hälsa. Den dagliga rörelsen kan med fördel genomföras i samverkan med idrottsföreningar.
  • Skolgårdar, skollokaler och andra utemiljöer ska utformas utrustas och upprustas så att de stimulerar och är tillgängliga för rörelse och idrott.

 

Utöver det skulle jag personligen önska att vi som föräldrar och anhöriga måste ta ett ansvar i allt högre grad.

Vi får inte nöja oss med att andra tar saken på största allvar och tro att det räcker.

Upp med handen ni som inte skjutsar era barn kors och tvärs, överallt, jämnt och ständigt, i vått och torrt.

Det kanske går att cykla eller promenera till skolan eller aktiviteten istället. Åtminstone ibland.

Upp med handen ni som inte låter era barn ha fri och obegränsad skärmtid eller med mobilen i hand och alltid tillgänglig.

Det kanske går att införa någon form av familjärt regelverk då det handlar om att vara ständigt uppkopplad. Åtminstone några dagar i veckan.

Upp med handen ni som inte fullt ut accepterar att det är nya tider med allt vad de innebär av curlande, sociala medier och stillasittande istället för den vardagsmotion som i en förlängning innebär att längre och friskare liv.

Små steg som inte nödvändigtvis måste bli stora. 

Bara fler än vad de är i dag.