Snyggt jobbat, Linköping

2018-04-27 av: Hans Sahlin

Kanske är det valfläsk inför hösten. Eller så börjar vi verkligen förstå hur det står till med våra ungdomars fritid, behovet av fysisk aktivitet och att föreningslivet behöver hjälp och stöd.

Det kan bli kostsamt för samhället om det senare inte är fallet.

Försöker varje vecka att scanna av vad som händer ute i föreningslivet, vad våra styrande och folkvalda prioriterar inom ramen för alla de som vi på Folkspel verkar, vad så kallade beslutsfattare egentligen kommer fram till, att det i en del fall blir mindre snack och mer verkstad.

Jag håller givetvis med Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson, som propagerar för att nybyggda bostadsområden i vårt land på planeringsstadiet ska ta höjd för idrottshallar, bollplaner, grönytor för spontanidrott och möjlighet till rörelse.

Jag instämmer till fullo med alla som efterlyser en ökad fysisk aktivitet på skoltid.

Jag ser gärna att fler väljer den väg som Linköping kommun valt att gå.

Fram till och med 2028 kommer följande att ske i den östgötska staden:

13 nya och fullstora idrottshallar ska stå klara.

Sex konstgräsplaner ska vara anlagda.

En ny ishall vara färdig att tas i bruk.

Det kommer naturligtvis att tära på stadskassan. På kort sikt.

Det kommer naturligtvis att vara enorm lönsamt. På lång sikt.

Lokalradion där jag verkar (P4 Göteborg) har i en rad inslag belyst ett annat problem kring idrottandet. Exempelvis har antalet fotbollsföreningar på seniornivå i de östra stadsdelarna i Göteborg, där några av de mest socioekonomiskt utsatta områdena finns, halverats senaste 20 åren, Från 48 lag till 25. Likaså är dam– och flickverksamheten på väg att försvinna helt och hållet.

Det är en utveckling som givetvis måste stoppas och åtgärdas.

Att rekryteringskraften hos kriminella gäng redan i dag alldeles för ofta är starkare än de som finns hos föreningslivet är illa nog och kommer i takt med den nedmontering vi ser att öka ännu mer.

I serien berättar Oskar Wiklund, verksamhetsledare vid Västra Götalands Idrottsförbund att den svåra puckeln att få barn att fortsätta med sina fritidsaktiviteter är vid 11,5 år.

11,5 år?

Då ska man knappt ha börjat…

För att bryta en dyster trend har ett strategiarbete över hela landet inletts mot 2025. Ambitionen är att inkludera fler ledare, ökad jämställdhet, modernisering av föreningslivet och ett stärkt ledarskap.

Det är också bra, kommer initialt att kosta en del, men i framtiden spara in mer pengar för samhället än vad vi kan räkna till.