En viktig signal

2018-11-16 av: Hans Sahlin

Övergrepp mot barn ska givetvis inte förekomma inom idrott – eller någon annanstans. Dessvärre sker så ändå. Förhoppningsvis kommer ett nytaget beslut av RF att åtminstone innebära steg mot den helt trygga och säkra fritid som är en självklarhet.

Tillbringade föregående helg på Riksidrottsforum, landets största idrottsmöte med över 300 beslutsfattare inom idrottsrörelsen.För oss på Folkspel är det dagar där vi får möjlighet att understryka vad vår uppgift är. Att att det enbart handlar om att stärka vårt föreningsliv och att det inte finns några privata vinstintressen överhuvudtaget.

Att Folkspels lotterier, Bingolotto och Sverigelotten, står högt i kurs och har en enormt stor betydelse för föreningslivet är i stort sett alla införstådda med. Däremot är inte kännedomen om Folkspel lika stor och där har vi vid varje tillfälle som bjuds möjligheten att öka kännedomen om oss, att tala om vad vi står och vilka vi finns till för.

Vi får också framföra vår syn på den omreglering av spelmarknaden, som träder i kraft från årsskiftet.

Vi får träffa representanter från cykelförbundet till Karl-Erik Nilsson, ordförande i svenska fotbollförbundet.

Vi får berätta för Stefan Bergh, generalsekreterare i Riksidrottsförbundet, vilken viktig aktör RF är.

Riksidrottsförbundet är den störst säljande medlemmen för vår del och har som sådan naturligtvis en roll utöver det vanliga. Vårt samarbete innebär en naturlig koppling till hela idrottsrörelsen med alla distriktsförbund som gemensam nämnare.

Vi får också tillfälle att informera fler om att Folkspel sedan starten 1992 bidragit med 14,3 miljarder enbart till idrotten, vilken som står för 85 procent av all försäljning.

Nu handlade mötet inte enbart om att prata och lyssna. 

Där tas även beslut.

Ett oerhört angeläget sådant var givetvis att RF från mitten av november inrättar en tjänst som idrottsombudman och med den utformningen av en visselblåsartjänst. Detta i syfte att verka för nolltolerans då det handlar om våld, trakasserier och övergrepp mot barn, där varje enskilt fall givetvis är ett för mycket. 

En lika viktig som självklar signal till vårt föreningsliv.

Vill avslutningsvis tacka all närvarande personal på Folkspel som gjorde ett strålande arbete och stort intryck på övriga deltagare under en givande helg.