Motion för alla

2019-04-11 av: Hans Sahlin

En sak är klar. Vi blir äldre för varje dag. Men också piggare och friskare. 
Så varför ska inte 65-plussare ha samma möjlighet till fysiska aktiviteter som andra?

Det är bara några veckor sedan som Folkspel hade den stora äran att på Eldsjälsgalan dela ut priset till ”Årets förening”. Det gick till Narva Boxningsklubb, en innovativ förening i Stockholm, som bokstavligen slår ett slag för att även äldre ska ha en möjlighet till fysiska aktiviteter. Detta genom att erbjuda sina medlemmar – eller Grå Pantrarna som de kallar sig – pensionärsboxning. 

Det finns även en träningsgrupp för Parkinson-drabbade efter en modell från USA kallad Rock Steady Boxing, som Hans Lindahl i Narva BK tog till Sverige och som numera finns i ett antal andra föreningar i landet.

Övningarna innehåller bland annat balans, reflexer, reaktioner, strategi och mjukhet, viktiga rörelser att träna på i sammanhanget och bevisade verksamma åtgärder för att sakta ned utvecklingen av neurologiska sjukdomar.

Samtliga finalister och vinnare på galan hyllades naturligtvis som sig bör. Frågan är dock inte om erfaren eldsjäl och vardagshjälte, och den förening han representerade, fick de största ovationerna.

Hans Lindahl var stolt.
Hans Sahlin ännu stoltare.

Någonstans blir det annars så att störst fokus som regel läggs på barn och ungdomar. 

Självklart helt i sin ordning.

Äldre måste ta ansvar för yngre, underlätta för nästa generation. Det handlar om allt från att motverka stillasittande i syfte att minska övervikt till att förebygga psykisk ohälsa med hjälp av fysiska aktiviteter.

Därmed inte sagt att möjligheterna till ett sunt liv och leverne med automatik ska vara ett friskt minne blott bara för att vi uppnår den så kallade aktningsvärda åldern. Det handlar inte enbart om att hålla kropp och knoppi trim utan lika mycket om social gemenskap. Att alltför många äldre i dag lever i en destruktiv tillvaro fylld av ensamhet är något vi inte kan blunda för och måste agera emot. 

På Riksidrottsförbundets hemsida kan jag läsa om att regeringen i den vårbudget som presenterades tidigare i veckan tagit bort 20 utlovade miljoner. Medel som riksdagen i december under tre år önskade satsa på   ”Äldrelyftet 2019–2021”.

Det brutna vallöftet är något som Björn Eriksson, ordförande i RF- och SISU Idrottsutbildarna, kommenterar enligt följande: ”Det är synd att regeringen inte ser den potential idrottsrörelsen har i att få äldre i rörelse och möjligheten att få känna gemenskap och glädje i en förening. I och med beskedet kommer Riksidrottsförbundet tillsammans med seniorförbunden se över hur vi ska agera när satsningen tas bort.

24–26 maj arrangeras Riksidrottsstämman i Jönköping. Bland ett flertal motioner finns två från just Narva BK, där de bland annat pekar på att antalet invånare i Sverige över 65 år ökar kraftigt och uppgår till 1,8 miljoner i åldrarna 65–85 år.

De yrkar på att LOK-stödet och Idrottslyftet skall – förutom vad som gäller i dag – även omfatta föreningsmedlemmar 65 år och äldre.

Dessutom att RF ska ha som mål att bli världsledande på 65+idrott.
Motion för motion.
Utmärkt.
Vi vill alla bli äldre. Dessutom gärna som pigga och friska.