Glöm inte våra äldre

2019-09-11 av: Hans Sahlin

Staten bidrar med 1,9 miljarder till Riksidrottsförbundet att fördela till barn– och ungdomars fritid.

Jag skulle gärna se att även den äldre generationen får ekonomiskt stöd för sin verksamhet.

 

Då vi pratar vikten av föreningsliv och det Folkspel företräder tror jag många med mig ser barn och ungdomar framför sig 99 gånger av 100.

Det är naturligtvis helt i sin ordning.

De – och andra kommande generationer – är vår framtid, de vi ska ta hand och för vilka vi ska skapa så goda förutsättningar som möjligt.

Det är för deras skull vi i första hand ska värna om alla våra ideella eldsjälar.

Det är för deras skull vi ska fortsätta att påverka våra styrande om att bygga fler idrottshallar, fotbollsplaner, utegym, motionsspår och att ha med fritidsanläggningar i planeringen av alla nya bostadsområden.

Det är för deras skull vi ska ta rapporter om en ökad ohälsa på allra största allvar.

Den påse med pengar som staten bidrar med varje år är och ska vara öronmärkt för de käraste vi har. Oavsett storlek kan det aldrig bli en krona för mycket.

 

Därmed inte sagt att vi ska glömma bort alla som lämnat tonåren bakom sig sedan ett stort antal år.

Vi vet att befolkningen blir allt äldre och är aktiva längre upp i åldrarna är tidigare.

Vi vet att rörelse och motion motverkar sjukdomar och därmed innebär stora besparingskostnader för samhället.

 

I Stockholm startades i början av januari 08fri.Masters. Initiativtagare är Mattias Sunneborn, före detta längdhoppare på internationell nivå och Jenny Åkervall, tidigare squashproffs.

Projektet syftar till att förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos äldre genom att träna friidrott. Det ska pågåi två år och Region Stockholm har skjutit till drygt fyra miljoner i ekonomiskt stöd och på kort tid har elva föreningar startat verksamhet och speciella veterangrupper.

Ambitionen är att nå dem som inte tränat och tävlat tidigare i sina liv. Likaså att verksamheten sker utan alltför långa transporter.

Till Dagens Nyheter, som gångna helgen gjort ett stort reportage om 08fri.Masters, säger Jenny: ”Den svåraste gruppen att nå är de som lider av psykisk ohälsa. Plus kanske de som är socioekonomiskt utsatta. Vi har diskuterat att vi ska samarbeta med Stadsmissionen, för vi får inte bli ett projekt bara för de redan frälsta”.

 

Verksamheten är gratis, vilket givetvis välkomnas av pensionärer som inte får något ekonomiskt stöd överhuvudtaget för sitt idrottande. Till DN kommenterar Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson: ”Det är som om den här gruppen glömts bort.” 

RF-basen pekar vidare på att Socialdemokraterna förra hösten och inför valet lovade statliga pengar till ett så kallat äldrelyft. I den vårbudget som lades fanns dock inte de utlovade 20 miljonerna med. Jag håller med Eriksson om att den kommande höstbudgeten, som presenteras nästa vecka, är en ypperlig möjlighet att infria löftet som avgetts.

 

På köpet dessutom en stor samhällsvinst.