Folkspel

Lotteritillstånd för Folkspel

Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Lotterifrågor, nedan ”Folkspel”, med organisationsnummer 802405-2063 har av Lotteriinspektionen beviljats tillstånd att bedriva spel och lotterier i Sverige. Mer information om Lotteriinspektionen finns längre ner på denna sida. Folkspel i Sverige AB, nedan ”Folkspel AB”, med organisationsnummer 556350-0692, är ett av Folkspel helägt bolag som agerar servicebolag för spel och lotterierna.

Fysiska lotter:

Bingolotto hösten 2016/våren 2017: Tillstånd är beviljat av Lotteriinspektionen 2016-05-13. Lotteriets försäljningstid är 2016-07-01 till 2017-06-30 och omfattar 36 miljoner lotter á 50kr (dubbellotter á 100kr motsvarar två lotter). Lotteriets vinstandel är 38%. Vinstplanen följer antal tryckta lotter. Dragning av lotteriet redovisas fortlöpande i Tv-kanalen TV4. Efter varje redovisningstillfälle finns lotteriets dragningslista på www.bingolotto.se. Sista vinstinlösensdag för lotteriet är 2017-08-30.

Sverigelotten 13 Skraplott: Tillstånd har beviljats av Lotteriinspektionen 2016-02-24. Lotteriets försäljningstid är 2016-03-01 till 2017-06-30 och omfattar 20 miljoner lotter á 25 kronor. Lotteriets vinstandel är 47,7%. Sista vinstinlösendag för Sverigelotten 13 är 2017-08-31

Kosing 2 skraplott: Tillstånd har beviljats av Lotteriinspektionen 2015-01-14. Lotteriets försäljningstid är 2015-04-01 till 2016-09-30 och omfattar 10 miljoner lotter á 20 kronor. Lotteriets vinstandel är 45%. Sista vinstinlösendag för Kosing 2 är 2016-11-30.

Digitala lotter och lotterier

Bingo på nätet: Tillstånd är beviljat av Lotteriinspektionen 2016-06-08. Försäljningstiden är 2016-06-08 till 2017-07-31 med en omslutning på 200 miljoner kronor. Vinstandelen är 45-50% beroende på vinstplan. Information om vinstplan finns tillgänglig i samband med spelen.

Kulo – ”Ett keno spel”: Tillstånd är beviljat av Lotteriinspektionen 2016-06-08. Försäljningstiden är 2016-06-08 till 2017-07-31 med en omslutning på 5 miljoner kronor. Vinstandelen är 49,3%. Information om respektive vinstplan finns tillgänglig i samband med spelet.

Skrapan – ”En digital skraplott”: Tillstånd är beviljat av Lotteriinspektionen 2016-06-20. Försäljningstiden är 2016-06-20 till 2017-07-31 med en omslutning på 10 miljoner kronor. Vinstandelen är 49,9% på vinstplanen. Information om vinstplan finns tillgänglig i samband med spelet.

SMS-lotteriet:

Tillstånd är beviljat av Lotteriinspektionen 2016-06-07. Försäljningstiden är 2016-06-07 till 2017-07-31 med en omslutning på totalt 1 miljoner kronor. Vinstandelen är i snitt 43%. Information om vinstplan finns tillgänglig i samband med spelen.

Lotteriinspektionen

Folkspels lotterier övervakas och kontrolleras av Lotteriinspektionen, som är en myndighet med uppgift att säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig säker och pålitlig. I Lotteriinspektionens uppdrag ligger att:

  • Bevaka konsumenternas intresse och se till att minska riskerna för sociala skador som spelande kan för med sig.
  • Arbeta för en sund och säker spelmarknad
  • Bidra till att utbudet av olagligt spel och lotterier minskar


Läs gärna mer om Lotteriinspektionen på www.lotteriinspektionen.se

Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Lotterifrågor, nedan ”Folkspel”, med organisationsnummer 802405-2063 har av Lotteriinspektionen beviljats tillstånd att bedriva spel och lotterier i Sverige. Mer information om Lotteriinspektionen finns längre ner på denna sida.

Folkspel i Sverige AB, nedan ”Folkspel AB”, med organisationsnummer 556350-0692, är ett av Folkspel helägt bolag som agerar servicebolag för spel och lotterierna.

Fysiska lotter:

Bingolotto hösten 2015/våren 2016: Tillstånd är beviljat av Lotteriinspektionen 2015-04-30. Lotteriets försäljningstid är 2015-07-01 till 2016-06-30 och omfattar 32 miljoner lotter á 50kr (dubbellotter á 100kr motsvarar två lotter). Lotteriets vinstandel är 38%. Vinstplanen följer antal tryckta lotter. Dragning av lotteriet redovisas fortlöpande i Tv-kanalen TV4. Efter varje redovisningstillfälle finns lotteriets dragningslista på www.bingolotto.se. Sista vinstinlösensdag för lotteriet är 2016-08-30.

Sverigelotten 12 Skraplott: Tillstånd har beviljats av Lotteriinspektionen 2014-12-15. Lotteriets försäljningstid är 2015-04-01 till 2016-09-30 och omfattar 16 miljoner lotter á 25 kronor. Lotteriets vinstandel är 47,7%. Sista vinstinlösendag för Sverigelotten 12 är 2016-11-30

Kosing 2 skraplott: Tillstånd har beviljats av Lotteriinspektionen 2015-01-14. Lotteriets försäljningstid är 2015-04-01 till 2016-09-30 och omfattar 10 miljoner lotter á 20 kronor. Lotteriets vinstandel är 45%. Sista vinstinlösendag för Kosing 2 är 2016-11-30.

Digitala lotter och lotterier:

Bingo på nätet: Tillstånd är beviljat av Lotteriinspektionen 2015-05-28. Försäljningstiden är 2015-06-01 till 2016-07-31 med en omslutning på 200 miljoner kronor. Vinstandelen är 45-50% beroende på vinstplan. Information om vinstplan finns tillgänglig i samband med spelen.

Kulo – ”Ett keno spel”: Tillstånd är beviljat av Lotteriinspektionen 2015-05-27. Försäljningstiden är 2015-06-01 till 2016-07-31 med en omslutning på 5 miljoner kronor. Vinstandelen är 49,3%. Information om respektive vinstplan finns tillgänglig i samband med spelet.

Skrapan – ”En digital skraplott”: Tillstånd är beviljat av Lotteriinspektionen 2015-05-27. Försäljningstiden är 2015-06-01 till 2016-07-31 med en omslutning på 10 miljoner kronor. Vinstandelen är 49,9% på vinstplanen. Information om vinstplan finns tillgänglig i samband med spelet.

SMS-lotteriet:

Tillstånd är beviljat av Lotteriinspektionen 2015-05-21. Försäljningstiden är 2015-06-01 till 2016-07-31 med en omslutning på totalt 40 miljoner kronor. Vinstandelen är i snitt 43%. Information om vinstplan finns tillgänglig i samband med spelen.

Lotteriinspektionen:

Folkspels lotterier övervakas och kontrolleras av Lotteriinspektionen, som är en myndighet med uppgift att säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig säker och pålitlig. I Lotteriinspektionens uppdrag ligger att:

  • Bevaka konsumenternas intresse och se till att minska riskerna för sociala skador som spelande kan för med sig.
  • Arbeta för en sund och säker spelmarknad
  • Bidra till att utbudet av olagligt spel och lotterier minskar

Läs gärna mer om Lotteriinspektionen på http://www.lotteriinspektionen.se/.

- See more at: https://www.bingolotto.se/start/om-bingolotto/lotteritillstand/?id=157_683045&idkeep=True&epslanguage=sv#sthash.3JtOMcli.dpuf