Senaste Nytt

Föreningsmedlemmar mår bättre

Sveriges unika folkrörelsetradition bygger på tradition och kultur, vilket i sin tur skapar sammanhållning och gemenskap. Något som gör att man som föreningsmedlem upplever livet som meningsfullt, och därmed mår bättre. Det är detta som Folkspel är med och skapar. Varje dag. Året runt.

Sverige är ett förhållandevis litet land långt upp i norr. Trots att befolkningen inte är särskilt stor har vi genom vår unika föreningsrörelse lyckats nå framgångar i såväl idrott som kultur, på olika arenor runt om i världen. Den gemensamma nämnaren för de allra flesta av Sveriges många framgångsrika stjärnor är att de har fostrats inom föreningslivet.

Nu är det långt ifrån alla av de över fem miljoner medlemmar i landets tusentals föreningar som kommer i närheten av att nå internationellt erkännande. För det stora flertalet av medlemmarna är det inte ens intressant. Det som driver dem är snarare glädjen och kamratskapet de upplever i sina respektive föreningar. Det är där de känner trygghet och gemenskap. Det är där de kände sig hemma. Och det är just det som livet handlar om. Dels att vara en del i något större. Dels att utvecklas tillsammans med andra.

Västerbottningar och traditioner

Forskning har visat att om livet känns meningsfullt ökar också välbefinnandet. Och bäst välbefinnande i vårt avlånga land finner vi i Västerbotten, där en av förklaringarna till invånarnas psykiska välmående sägs ligga i traditioner, kultur och historia, enligt Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri i Umeå.

– Det beror på en lång och stabil folkrörelsetradition som finns i Västerbotten. Den skapar sammanhållning och gemenskap. Man upplever livet som meningsfullt, säger han.

Det ligger en hel del i professor Jacobssons slutsatser. Lite fler än fem miljoner svenskar är medlem i en förening. Och utöver det uppenbara med att göra det man tycker är roligt tillsammans med likasinnade så är det just gemenskapen och glädjen som ger ett stabilt psykiskt välmående.

En förening i varje kvarter

Av alla föreningsgrenar i Sverige är fotbollen den största. Den som samlar flest medlemmar. Det finns i stort sett en fotbollsklubb i varje kvarter i runtom i landet. Fotboll är förutom själva bollsparkandet också en brobyggare. Överallt i världen talas fotbollens språk. Och det är just den gemensamma nämnaren som gör att framförallt fotbollen är det enklaste och bästa sättet att komma in i samhället. Särskilt för nya medborgare.

Överhuvudtaget finns det knappast något bättre sätt att integreras i ett nytt land än att gå med i en förening. Tillsammans med andra som delar ens intresse ökar möjligheten att känna sig delaktig och skaffa ett umgänge med sunda värderingar. Därmed ökar även det viktiga välbefinnandet. Det som gör att livet känns meningsfullt. 

Kassörens bäste vän

Folkspel är ett ideellt företag vars uppdrag är att ge Sveriges föreningar ekonomiska förutsättningar att bedriva sin verksamhet och fortsätta utvecklas. Något som kostar både i engagemang och i tid. Och framförallt kostar det pengar.

Sedan starten 1991 har Folkspel genererat närmare 16 miljarder kronor till Sveriges föreningar. En smått osannolik siffra. Bara under 2013 delade vi ut över 150 miljoner dem. Och vi fortsätter göra det enkelt för våra föreningar att tjäna pengar. I alla väder, varje dag, året runt. Vill din förening eller lag dra in pengar, kontakta er Folkspelsrepresentant eller ring vår kundtjänst.