Lär känna oss!

En för alla, alla för en

Hos oss på Folkspel är ensam inte stark. Vi är starka som en grupp av mångfald – en variation av olika egenskaper i vår grupp av totalt 150 medarbetare.
Här på kontoret i Partille finns en härlig mix av människor med det gemensamma att vi brinner lite extra för föreningslivet.
Vi kan med stolthet säga att vi är duktiga på att ta hand om varandra.
Vi arbetar och fungerar som ett lag, i alla lägen.
Det är en av de främsta anledningarna till att vi trivs så bra på jobbet.

Kvitton på trivseln kommer dels från regelbundna medarbetarundersökningar, dels från de kollegor som har prövat sina vingar utanför Folkspel och som sökte sig tillbaka. Tillbaka hem.

Ett öppet klimat där kollegor generöst delar med sig av sin kompetens och sitt engagemang leder till en den härliga sammanhållningen. En för alla, alla för en. Men, tro för den saken skull att vi inte vädrar våra åsikter. Det gör vi. Högt och lågt.

En stor bonus är att varje arbetsdag få vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling det är stort.
Riktigt stort.

 

Hur vi jobbar

Vi tror att det är viktigt att alla Folkspelare står bakom och agera i enlighet med våra värderingar – gemenskap, ansvar och passion – för att som ett lag gå framåt och se samma mål. Det innebär inte att vi håller med varandra om allt, en sund verksamhet har det berömda höga taket. Vi har en takhöjd på 15 meter i lokalerna på Von Utfallsgatan 1 i Partille.

Vad vi menar är att värderingarna som vi samlas kring håller ihop oss så att vi kan leverera det vi lovar alla våra 71 medlemsorganisationer.
Ja, hela Sveriges föreningsliv.
Det är för dem vi finns. Folkspel har inga egna vinstintressen. Fullt fokus på föreningslivet!

 

Hur vi arbetar speglas i våra kärnvärden

Folkspels kärnvärden Gemenskap, Ansvar och Passion är verksamhetens själ. Den vi är, vad vi gör och varför vi gör det. Ledorden speglar också hur vi jobbar och ser på varandra. 

 

Gemenskap – genom samarbete

Den största delen av dagen tillbringar du på jobbet. Därför är trivseln avgörande. Det handlar både om stimulerande arbetsuppgifter, möjlighet att lära av varandra, delat engagemang och tid för att nå goda resultat. Den enskilt största anledningen till att vi väljer att jobba på Folkspel är kopplat till att vi samarbetar och stöttar varandra, varje dag.

Att som Folkspelare få göra skillnad i det stora, för många människor runt om i landet.

Ansvar – genom förtroende

Att ge och att bidra är själva motorn i vår verksamhet. När någon ger dig förtroende vågar du ta ansvar. Så tänker vi. Det är en härlig känsla att växa med en uppgift, att utvecklas och dela med sig av ny kunskap till andra.

Vi tror på att A och O är att förstå verksamheten – vad vi står för, varför vi finns och vad vi erbjuder alla landets föreningar och organisationer från Ystad till Riksgränsen. En unik folkrörelse där Folkspel är med och tar sitt ansvar för att skapa växtkraft.

Passion – genom engagemang

Tänk att varje morgon få åka till en arbetsplats som drivs av ett starkt engagemang. En plats där du är med och påverkar Sveriges framtida föreningsliv. Där du är med och skapar möjligheter och förutsättningar till att hundratusentals barn, ungdomar och vuxna kan hålla på med den aktivitet de brinner för. Det är passion för oss.