Mag- och Tarmförbundet

Om Mag- och Tarmförbundet

Mag- och tarmförbundet är en allmännyttig ideell förening för personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras närstående.

Våra kärnvärden är kunskap, gemenskap och påverkan. Information och kunskapsförmedling är en viktig uppgift. Vi erbjuder gemenskap med andra i samma situation och vi arbetar med samhällsbevakning och påverkan.

Mag- och tarmförbundets utgångspunkt är medlemmarnas erfarenheter av hur livet påverkas av mag- och tarmsjukdomar. En annan utgångspunkt är vår samlade kunskap om hur samhällets stödsystem kan användas för att kompensera negativa effekter. Kunskap och idéer om vad som behövs för att hinder ska undanröjas är också en viktig utgångspunkt.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Organisationen har cirka 7 000 medlemmar i 25 lokalföreningar över hela landet. Förbundet har en avdelning för barn och unga som heter Unga Magar.

 

Det här gör Mag- och Tarmförbundet

Vi är gemenskap med andra i samma situation. Vi arbetar också med samhällsbevakning och påverkan. Vi vill att din vardag ska fungera så bra som möjligt.

Under 2019 har ditt stöd som medlem gjort att Mag- och tarmförbundet har kunnat:

  • Driva frågan om nationell tarmcancerscreening och en jämlik tarmcancervård.
  • Starta projektet ”Förlossningsskadad Kvinna” för att skapa en organisatorisk hemvist i civilsamhället för denna patientgrupp.
  • Synliggöra för allmänheten, beslutsfattare och sjukvårdsprofessionen hur det är att leva med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) genom IT-simuleringen ”In Their Shoes” och online-enkäten IBD-koll.
  • Delta i arbetet med den nationella kunskapsstyrningen för en bättre IBD-vård.
  • Stora kommunikationsinsatser i både tryckt och digital media om Mag-tarmsjukdomar.
  • Utveckla vår forskningsfond Mag-tarmfonden som vi driver tillsammans med Svensk Gastroenterologisk Förening. Ett arbete som bland annat resulterat i att vi i samband med Gastrodagarna kunde dela ut 1 000 000 kronor till framstående forskare inom mag-tarmområdet.

 

Till Mag- och Tarmförbundet

Tillbaka till medlemmar