Riksförbundet FUB

Om Riksförbundet FUB

FUB arbetar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

FUB har 152 lokalföreningar runt om i hela landet, med över 25 000 medlemmar. Medlemmar i föreningarna är personer intelektuell funktionsnedsättning, anhöriga och andra som delar förbundets grundsyn. 

Det här gör Riksförbundet FUB

FUB driver påverkansarbete i media och egna kanaler. De samarbetar öven med andra intressorganisationer i gemensamma frågor. Som medlem i FUB erbjuds råd och stöd i olika frågor. 


Till FUB

Tillbaka till medlemmar