Rikshemvärnsrådet

Om Rikshemvärnsrådet

Rikshemvärnsrådet är en statlig nämnd under Försvarsdepartementet.

Rikshemvärnsrådet skall behandla övergripande medinflytandefrågor av betydelse för Hemvärnet i hela landet, såsom dess organisation, verksamhet och utveckling, samt yttra sig över frågor som har hänskjutits till rådet av rikshemvärnstinget eller något annat medinflytandeorgan. Syftet med medinflytandet är att engagera, motivera och att aktivt ta tillvara Hemvärnspersonalens kompetens och idéer.

Medinflytandet inom Hemvärnet är en av Hemvärnsverksamhetens pelare och skall vara ett forum som ger möjlighet till bred delaktighet i Hemvärnets utveckling på kort och lång sikt.

 

Det här gör Rikshemvärnsrådet

Rikshemvärnsrådet har inom sig olika utskott för särskilda frågor som exempelvis medinflytande, Hemvärnsmuseet osv.

Rådet:

  • Förvaltar Hemvärnets utmärkelsesystem
  • Huvudman för Tidningen Hemvärnet
  • Huvudman för hemvarnet.se
  • Driver hemvärnsmuseet.
  • Medlemmar och föreningar/avdelningar

 

Till Rikshemvärnsrådet

Tillbaka till medlemmar