Svenska Frisksportförbundet

Om Svenska Frisksportförbundet

Svenska Frisksportförbundet startade 1935 och är en demokratisk organisation, öppen för alla människor som delar våra värderingar. Förbundet är obundet i religiösa och partipolitiska frågor, men eftersom vi vill påverka såväl enskilda människor som samhället i stort tar vi ställning i samhällsfrågor inom våra intresseområden.

Frisksportrörelsen består av Svenska Frisksportförbundet och Frisksportens Ungdomsförbund.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Runt om i landet finns 55 frisksportklubbar.

 

Det här gör Svenska Frisksportförbundet

Men frisksport är mycket mer än bara sport. Kost och hälsa är en viktig bit, liksom friluftsliv, kulturarrangemang och miljöengagemang. Allt har sin självklara plats. Vi har något för alla.

Frisksport är en idé om hur vi skall leva för att må bra och ha kul tillsammans. Motionera, äta sunt och inte förstöra den med tobak, alkohol eller andra droger.

Frisksporten i Sverige har en tradition av att ta in nya häftiga sporter och aktiviteter till sina klubbar. Vanliga aktiviteter i dagens frisksportklubbar är traditionella sporter som volleyboll och innebandy men även nyare aktiviteter som cirkus och trampolin samt äventyrssporter som klättring, skärmflygning, paddling och parkour.

Gemensamt för alla aktiviteter är att de är drogfria.

 

Till Svenska Frisksportförbundet

Tillbaka till medlemmar