Svenska Pistolskytteförbundet

Om Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) bildades 1936 och är riksorganisation för landets skytteföreningar. SPSF har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen.

SPSF är en frivillig försvarsorganisation och har som sådan att följa de bestämmelser som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

SPSF 475 anslutna föreningar med sammanlagt över 19 000 aktiva medlemmar.

 

Det här gör Svenska Pistolskytteförbundet

SPSF har många olika discipliner på sitt program och varje disciplin har sina enskilda karaktärer. Att bedriva pistolskytte ställer stora krav på utövarens säkerhetsmedvetande och omdöme, därför genomgår alla som skjuter pistol en standardiserad grundutbildning som leder till ett ”körkort för pistolskytte”.

Pistolskyttekortet utgör ett bevis på att innehavaren har de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att delta i Förbundets verksamhet. I grundutbildningen måste skytten utöver ren skjutteknik, och lära sig ingående kunskap om de säkerhetsregler som styr verksamheten.

 

Till Svenska Pistolskytteförbundet

Tillbaka till medlemmar