Sveriges Körförbund

Om Sveriges Körförbund

Sveriges Körförbund är en medlemsorganisation som företräder körsången i Sverige, med rötter som går tillbaka till tiden kring förra sekelskiftet då landets körsångare började organisera sig i regionala och rikstäckande organisationer.

Vår verksamhet syftar till en långsiktig utveckling av körlivet i Sverige samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Vi har en stark förankring både inom den breda amatörkulturen, hos de professionella körerna och i den internationella körvärlden.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Förbundet samlar 13 300 medlemmar i 463 körer och ensembler över hela landet.

 

Det här gör Sveriges Körförbund

Vi utvecklar Körsverige genom att arrangera festivaler, konserter och workshops. Vi förmedlar information om vår verksamhet, om festivaler och annat som händer i körvärlden genom tidningen Körsång, genom digitala nyhetsbrev, sociala medier och vår hemsida. Vi erbjuder våra medlemmar rabatter på sådant som kan berika och förenkla körernas verksamhet.

Aktiviteter kan också ske inom ramen för nationella nätverk, det vill säga samverkan mellan körer och ensembler där genren är gemensam, och inte den geografiska tillhörigheten.

 

Till Sveriges Körförbund

Tillbaka till medlemmar