Sveriges Släktforskarförbund

Sveriges Släktforskarförbund är det sammanhållande organet för den svenska släktforskarrörelsen. Förbundets huvudsakliga uppgift är att ge stöd och service åt lokala släktforskarföreningar och regionala förbund.

Släktforskarrörelsen har vuxit till en bred folkrörelse med förankring i hela Sverige. Huvuddelen av släktforskningen bedrivs i medlemsföreningarna, medan riksorganisationen Sveriges Släktforskarförbund har ansvar för satsningar på nationell nivå och samordningen inom rörelsen. Sveriges Släktforskarförbund verkar för att sprida kännedom om släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap och är de anslutna släktforskarföreningarnas röst i kontakten med myndigheter och beslutsfattare.

Verksamhet

En viktig del av Sveriges Släktforskarförbunds verksamhet syftar till att ta fram material och öka tillgängligheten till de för släktforskaren så viktiga källorna. Därför driver Släktforskarförbundet flera parallella projekt som både syftar till att samla in och tillgängliggöra släkthistoriskt källmaterial.

Sveriges Släktforskarförbund driver släktforskarportalen Rötter och ger ut tidningen Släkthistoriskt Forum och Släktforskarnas årsbok (Sveriges Släktforskarförbunds årsbok).

Historik

Sveriges Släktforskarförbund bildades den 25 oktober 1986 av 50 ombud för 34 lokala och regionala släktforskarföreningar.

När verksamheten drog i gång på allvar från och med 1987 gjordes det på grunden av föreningen Genealogisk Ungdom som bildades som en regional förening i Västsverige 1977. Förbundet hade och har fortfarande ambitionen att vara en framåtsträvande och nyskapande kraft inom släktforskarrörelsen.

Demokratisk organisation

Sveriges Släktforskarförbund är en partipolitiskt obunden organisation, som verkar enligt vedertagna demokratiska principer. Högsta beslutande organ är den årliga förbundsstämman, där medlemsföreningarnas ombud har rösträtt. På stämman utses en styrelse bestående av en ordförande och nio ledamöter med uppgift att verkställa förbundsstämmans beslut.

Vi arbetar för att underlätta arbetet med att släktforska

Sveriges Släktforskarförbund och dess föreningar har under 2015 tjänat:

11 251 :-

Bli medlem

Idag består Sveriges Släktforskarförbund av drygt 170 medlemsföreningar runt om i landet. Att vara medlem i en förening som är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund innebär bland annat att man är försäkrad vid föreningens aktiviteter, får rabatt i Släktforskarförbundets bokhandel, att man i vissa fall även får rabatt på släktforskningsföretagens abonnemangsavgifter med mera. Dessutom har alla föreningsmedlemmar chans att genom sin förening göra sin röst hörd och påverka vilken riktning släktforskarrörelsen ska ta ut.

Alla släktforskarföreningar och förbund är välkomna att ansluta sig till Sveriges Släktforskarförbund – tillsammans kan vi lyfta viktiga frågor, och arbeta för en större sammanhållning och tillvarata släktforskarnas intressen.

Här kan du läsa mer om Sveriges Släktforskarförbund!