Unga Örnars Riksförbund

Om Unga Örnars Riksförbund

Unga Örnar bildades 1931 och är en rikstäckande och självständig barn- och ungdomsorganisation inom arbetarrörelsen. I vår organisation arbetar både barn, ungdomar och vuxna tillsammans för barns rätt till en jämlik barndom och en meningsfull fritid. Unga Örnar är uppbyggt av avdelningar, kretsar och distrikt runt om i Sverige och tillsammans är vi en folkrörelse att räkna med. Vi delar arbetarrörelsens grundläggande värderingar om allas lika värde, demokrati, jämlikhet och solidaritet. Unga Örnar är religiöst- och partipolitiskt obundna. Unga Örnar jobbar aktivt med FN:s barnkonvention och står alltid på barnens sida. Vi synliggör barn och ungas perspektiv, gör deras röster hörda och driver frågor som är viktiga för dem.

 

Medlemmar och föreningar/ avdelningar

Unga Örnars Riksförbund har runt 3 600 aktiva medlemmar i åldern 6-25 år.

 

Det här gör Unga Örnars Riksförbund

Unga Örnar erbjuder barn och unga en meningsfull fritid till en låg kostnad eller ingen kostnad alls. Våra medlemmar får möjlighet att lära sig hur man påverkar: i vår organisation, i vårt samhälle och internationellt. Som medlem kan du delta på våra aktiviteter eller själv starta upp egen verksamhet.

Du kan också vara medlem för att du tycker barns rättigheter är viktiga.

Exempel på aktiviteter som finns är läger, kollon, läxläsning, demokratiklubbar, pyssel, teater och annan fritidsverksamhet. Vi har också parklekar och fritidsgårdar i några kommuner. Verksamheten kan skilja sig åt beroende på var i landet man bor.

När vi inte skapar aktiviteter för barn och unga arbetar vi för att politiker och makthavare ska säkerställa att barn och unga har en meningsfull fritid där de får ta plats och påverka.

Vi är övertygade om att den demokratiska utvecklingen i Sverige börjar i ett föreningsliv nära vardagen som gör barn och unga till aktörer.

 

Till Unga Örnars Riksförbund

Tillbaka till medlemmar