Folkspel

Lotteritillstånd för Folkspel

Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Lotterifrågor, nedan ”Folkspel”, med organisationsnummer 802405-2063 har av Spelinspektionen beviljats tillstånd att bedriva spel och lotterier i Sverige. Mer information om Spelinspektionen finns längre ner på denna sida. Folkspel i Sverige AB, nedan ”Folkspel AB”, med organisationsnummer 556350-0692, är ett av Folkspel helägt bolag som agerar servicebolag för spel och lotterierna.

Fysiska lotter:

Bingolotto hösten 2018/våren 2019: Tillstånd är beviljat av Spelinspektionen 2018-05-11. Lotteriets försäljningstid är 2018-07-01 till 2019-06-30 och omfattar 36 miljoner lotter á 50kr (dubbellotter á 100kr motsvarar två lotter). Lotteriets vinstandel är 38%. Vinstplanen följer antal tryckta lotter. Dragning av lotteriet redovisas fortlöpande i Tv-kanalen TV4. Efter varje redovisningstillfälle finns lotteriets dragningslista på www.bingolotto.se. Sista vinstinlösensdag för lotteriet är 2019-08-31.

Sverigelotten 15 Skraplott: Tillstånd har beviljats av Spelinspektionen 2018-01-19. Lotteriets försäljningstid är 2018-04-01 till 2019-06-30 och omfattar 24 miljoner lotter á 25 kronor. Lotteriets vinstandel är 47,7%. Sista vinstinlösendag för Sverigelotten 15 är 2019-08-31.

BingoLottos Julkalender: Tillstånd har beviljats av Spelinspektionen 2018-05-11. Lotteriets försäljningstid är 2018-08-15 till 2018-12-31 och omfattar 1 200 000 kalendrar á 100 kronor. Lotteriets vinstandel är 35 %. Sista vinstinlösendag för BingoLottos julkalender är 2019-02-28.

Digitala lotter och lotterier

Bingo på nätet: Tillstånd är beviljat av Spelinspektionen 2018-05-18. Försäljningstiden är 2018-06-01 till 2019-07-31 med en omslutning på 200 miljoner kronor. Vinstandelen är 45-50% beroende på vinstplan. Information om vinstplan finns tillgänglig i samband med spelen.

SMS-lotteriet:

Tillstånd är beviljat av Spelinspektionen 2018-05-11. Försäljningstiden är 2018-06-01 till 2019-07-31 med en omslutning på totalt 1 miljoner kronor. Vinstandelen är i snitt 43%. Information om vinstplan finns tillgänglig i samband med spelen.

Lotteriinspektionen

Folkspels lotterier övervakas och kontrolleras av Spelinspektionen , som är en myndighet med uppgift att säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig säker och pålitlig. I Spelinspektionen uppdrag ligger att:

  • Bevaka konsumenternas intresse och se till att minska riskerna för sociala skador som spelande kan för med sig.
  • Arbeta för en sund och säker spelmarknad
  • Bidra till att utbudet av olagligt spel och lotterier minskar


Läs gärna mer om Spelinspektionen på http://www.spelinspektionen.se/