Folkspel

Lotteritillstånd för Folkspel

Folkspel Ideell Förening, nedan ”Folkspel”, med organisationsnummer 802405-2063 har av Spelinspektionen beviljats tillstånd att bedriva spel och lotterier i Sverige. Mer information om Spelinspektionen finns längre ner på denna sida. Folkspel i Sverige AB, nedan ”Folkspel AB”, med organisationsnummer 556350-0692, är ett av Folkspel helägt bolag som agerar servicebolag för spel och lotterierna.

Fysiska lotter

Bingolotto hösten 2019/våren 2020: Tillstånd är beviljat av Lotteriinspektionen (nuvarande Spelinspektionen) 2018-12-12. Lotteriets försäljningstid är 2019-07-01 till 2020-06-30 och omfattar 36 miljoner lotter á 50kr (dubbellotter á 100kr motsvarar två lotter). Lotteriets vinstandel är 38%. Vinstplanen följer antal tryckta lotter. Dragning av lotteriet redovisas fortlöpande i Tv-kanalen TV4. Efter varje redovisningstillfälle finns lotteriets dragningslista på bingolotto.se. Sista vinstinlösensdag för lotteriet är 2020-08-31.

Sverigelotten 16 Skraplott: Tillstånd har beviljats av Lotteriinspektionen (nuvarande Spelinspektionen)  2018-12-12. Lotteriets försäljningstid är 2019-04-01 till 2020-06-30 och omfattar 24 miljoner lotter á 25 kronor. Lotten säljs även digitalt. Lotteriets vinstandel är 47,7%. Sista vinstinlösendag för Sverigelotten 16 är 2020-08-31.

Sverigelotten Premium Skraplott: Tillstånd har beviljats av Lotteriinspektionen (nuvarande Spelinspektionen)  2018-12-12. Lotteriets försäljningstid är 2019-04-01 till 2020-06-30 och omfattar 6 miljoner lotter á 50 kronor. Lotteriets vinstandel är 49,9%. Sista vinstinlösendag för Sverigelotten Premium är 2020-08-31.

BingoLottos Julkalender: Tillstånd har beviljats av Lotteriinspektionen (nuvarande Spelinspektionen)  2018-05-11. Lotteriets försäljningstid är 2019-08-15 till 2019-12-31 och omfattar 1 000 000 kalendrar á 100 kronor. Lotteriets vinstandel är 35 %. Sista vinstinlösendag för BingoLottos julkalender är 2020-02-29.

Digitala lotter och lotterier

Sverigelotten 16 Skraplott: Samma som fysiska

Skraplott (Kosing): Tillstånd har beviljats av Lotteriinspektionen (nuvarande Spelinspektionen)  2018-12-12. Lotteriets försäljningstid är 2019-06-01 till 2020-06-30 och omfattar 2 miljoner lotter á 5 kronor. Lotten säljs endast digitalt. Lotteriets vinstandel är 49,9%. Sista vinstinlösendag för Kosing är 2019-09-30.

Bingo på nätet: Tillstånd är beviljat av Lotteriinspektionen (nuvarande Spelinspektionen)  2018-12-12. Försäljningstiden är 2019-06-01 till 2020-06-30 med en omslutning på 200 miljoner kronor. Vinstandelen är 45-50% beroende på vinstplan. Information om vinstplan finns tillgänglig i samband med spelen.

SMS-lotteriet: Tillstånd är beviljat av Lotteriinspektionen (nuvarande Spelinspektionen)  2018-12-12. Försäljningstiden är 2019-06-01 till 2020-06-30 med en omslutning på totalt 1 miljoner kronor. Vinstandelen är i snitt 43%. Information om vinstplan finns tillgänglig i samband med spelen.

Spelinspektionen

Folkspels lotterier kontrolleras av Spelinspektionen, som är en myndighet med uppgift att säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig säker och pålitlig. I Spelinspektionens uppdrag ligger att:

• Bevaka konsumenternas intresse och se till att minska riskerna för sociala skador som spelande kan för med sig.

• Arbeta för en sund och säker spelmarknad.

• Bidra till att utbudet av olagligt spel och lotterier minskar.

Läs gärna mer på spelinspektionen.se