Afasiförbundet i Sverige, Afasiförbundet, organiserar barn, unga och vuxna med afasi och språkstörning samt anhöriga.

Vi är en demokratisk organisation som är partipolitiskt- och religiöst obunden. Vår utgångspunkt är FN:s deklaration om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.

Medlemmar och föreningar

Vi har cirka 3400 medlemmar, 44 lokala afasiföreningar och 21 läns-/regionsföreningar. Vi är en brukarstyrd organisation. I vår förbundsstyrelse och i våra föreningar är de flesta ledamöter personer som har afasi eller anhöriga.

Afasiförbundet arbetar på olika sätt för att förbättra livssituationen för personer med afasi eller språkstörning och deras anhöriga.

Det här gör vi

  • Vi arbetar intressepolitiskt på riks-, läns-, och lokalnivå för att påverka politiker, myndigheter och andra organisationer. Viktiga frågor är: hälso- och sjukvård, livslång rehabilitering, hjälpmedel, arbetsmarknad, universell utformning/tillgänglighet, skolfrågor och utbildning.
  • Vi följer forskning kring afasi och språkstörning samt ger själva mindre bidrag till forskning genom Afasifonden.
  • Vi skapar medvetenhet om afasi bland allmänheten genom att informera om afasi och språkstörning samt arbeta med kampanjer och gentemot medier
  • Afasiförbundets läns-/regionsföreningar och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar.
  • På våra 52 Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt språk i digital miljö.
  • Talknuten arbetar med frågor som rör barn, unga med språkstörning och deras föräldrar. Varje år ordnar Talknuten ett sommarläger för barn och unga med språkstörning.
Vi förbättrar livssituationen för personer med afasi

Afasiförbundet och dess föreningar har under 2018 tjänat:

7 870 :-

Läs mer om vår verksamhet på www.afasi.se

Ditt bidrag gör skillnad. Tack för att du stödjer Afasiförbundet!