Amatörteaterns riksförbund (ATR)

ATRs uppdrag är att arbeta för konstnärlig yttrandefrihet och att förbättra amatörteaterns möjligheter att skapa kvalitativt bra teater. ATR är den folkliga teatern för fritt och aktivt skapande i föreningar med demokratiska arbetsformer. Vi organiserar och utvecklar amatörteatern i Sverige och erbjuder ett alternativ till den kommersiella kulturen.

ATR är Sveriges största amatörteaterorganisation – 
ATR har 10.000 medlemmar i 273 föreningar

Medlemmar är ideella amatörteaterföreningar från Ystad i söder till Kiruna i norr. Det är stora föreningar med flera hundra medlemmar och små med endast ett tiotal. Fler än hälften av ATRs medlemmarna är under 26 år. Därför har ATR tagit initiativ till att bilda förbundet ATR UNG, som ett forum för unga amatörteaterutövare i Sverige. ATR UNG bildades i december 2012 och hade sitt första årsmöte i april 2013.

Vi kan teater!

Vi som jobbar på ATR har vårt hjärta i amatörteatern. Flera av oss står själva på scen och har stor erfarenhet av att vara engagerade i en amatörteaterförening. Gemensamt har vi breda kunskaper om allt från pjäsmanus och uppföranderätter till teatersmink och hur man bildar en förening. Vi erbjuder spetsutbildningar på teaterns olika områden och ger våra medlemmar högklassig service och information, vilket är A och O för oss.

Förlaget – Det här arbetar vi med!

Pjäsbiblioteket har runt 5,500 pjäser och musikaler och dessutom en mängd gamla folkpjäser och pjäser på originalspråk. Förlaget säljer spännande teaterlitteratur och har ett stort sortiment teatersmink av hög kvalitet.

Utbildningen – Smaka en bit av tårtan!

Vi erbjuder våra medlemmar grund- och fortsättningskurser på hög nivå. Ett av koncepten för ATRs utbildning är en ”utbildningstårta” där varje tårtbit är ett ämne inom teater- och scenkonstområdet. Genom de olika bitarna kan man få med alla viktiga delar för att så småningom få en hel ”tårta”.

Arrangemangen – Träffa folk och upplev teater.

ATR-festivalen är en stor teaterfestival som arrangeras vartannat år på olika ställen i landet. TeaterForum äger rum åren emellan och har en inriktning på utställningar, föreställningar, workshops och seminarier.

Amatörkultur för alla

ATR är medlem i Amatörkulturens samrådsgrupp Ax. Inom Ax samarbetar 17 rikstäckande kulturorganisationer med cirka 300.000 medlemmar – amatörkulturutövare och kulturella eldsjälar inom amatörteater, revy, körsång, folkmusik & dans, musikarrangörer, slöjdare, orkestrar och musikkårer. Ax företräder svensk amatörkulturverksamhet i frågor som är av gemensamt intresse för medlemmarna gentemot myndigheter, institutioner och organisationer.

Vi jobbar för konstnärlig yttrandefrihet

ATR och dess föreningar har under 2018 tjänat:

82 963 :-

Informationen

ATR ger ut Sveriges enda tidskrift om amatörteater och administrerar hemsidan www.atr.nu med information om det mesta som rör ATR. På sidan finns även en länk in i Teaterbutiken där den som vill kan söka och låna manus från pjäsbiblioteket, köpa teatersmink och böcker.

Amatörteatern är en internationell rörelse
Svensk amatörteater är, liksom den svenska professionella teatern, en del av ett internationellt nätverk.

Amatörteaterns Riksförbund,
Postadress: Box 1194, 
721 29 Västerås

Besöksadress: 
Slottsgatan 17
Tfn: 021-470 41 60 (vxl)
Fax: 021-470 41 69
Epost: info@atr.nu
Hemsida: www.atr.nu