Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet är förbudnet för alla med allergiska sjukdomar och deras anhöriga och har idag cirka 20 000 medlemmar i 130 föreningar spridda över hela Sverige.

Förbundets vision är ett samhälle tillgängligt för människor med allergiska sjukdomar.

Mottot är Friskare Liv (syns i loggan) – att se till det friska.
Allergierna är en osynlig funktionsnedsättning där de drabbade är beroende av omgivningens förståelse för att inte behöva utsättas frö det man är allergisk mot.

Allergier är ”barnens folksjukdom” – därför är många av medlemmarna barn och barnfamiljer. Därför är också satsningar på miljön i skolan omfattande. Även lägerverksamheten är stor.

Varje år delar Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond ut 5-7 miljoner till allergiforskningen – allergiernas gåta är ännu inte löst, men viktiga framsteg ligger nära!

Förbundet har också en Barnallergifond där medlen går till att ge svårt allergisjuka barn en guldkant i tillvaron.

Mottot är friskare liv - Att se till det friska

Astma- och Allergiförbundet och dess föreningar har under 2018 tjänat:

102 783 :-

Astma- och Allergiförbundet är förbudnet för alla med allergiska sjukdomar och deras anhöriga och har idag cirka 20 000 medlemmar i 130 föreningar spridda över hela Sverige.

Läs mer om Astma- och Allergiförbunder på http://astmaoallergiforbundet.se/