Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och professionella. Styrelsen har en motsvarande sammansättning. 2013 har Autism- och Aspergerförbundet ca 13 000 medlemmar fördelade på 24 distrikt.

Som medlem är man med i en av Autism- och Aspergerförbundets distriktsföreningar. Distriktsföreningen är en egen juridisk person med styrelse, årsmöte och en bred verksamhet för medlemmarna.

Autism- och Aspergerförbundet arbetar på många olika sätt för att förbättra villkoren för våra grupper. Framför allt arbetar förbundet genom att:

  • sprida kunskap om funktionsnedsättningen för att öka förståelsen för de svårigheter de innebär
  • verka för anpassad undervisning, boende och sysselsättning
  • skapa kontakt mellan personer med egen funktionsnedsättning, närstående och personal
  • delta i det internationella arbetet
  • följa och ge uppslag till forskning inom området


Autism- och Aspergerförbundet arbetar aktivt för att på olika sätt påverka politiker, myndigheter och organisationer i frågor som rör vår grupp. Det gör förbundet bland annat genom uppvaktningar, personliga kontakter och genom att delta i och remissvara på olika utredningar. Kontakten med media sker via pressmeddelanden, debattartiklar och personliga kontakter och vi arbetar också i viss utsträckning med lobbyarbete, ensamma eller tillsammans med andra organisationer.

För att öka kunskapen kring autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd producerar Autism- och Aspergerförbundet böcker, filmer och informationsmaterial av olika slag. Materialet säljs till såväl medlemmar som icke-medlemmar och används också för riktade informationsinsatser.

Vi arbetar för bättre villkor!

Autism- och Aspergerförbundet och dess föreningar har under 2018 tjänat:

33 046 :-

Utbildningscenter Autism är ett av Autism- och Aspergerförbundet helägt bolag som drivs utan vinstintresse. Utbildningscenter Autism bedriver utbildning och sprider kunskap om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd till personer med egen funktionsnedsättning, närstående och professionella.

Läs mer om Autism- och Aspergerförbundet på http://www.autism.se/