Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande behandling, vård och rehabilitering liksom de som löper risk att få bröstcancer på grund av ärftlighet.

Bröstcancerförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar, BCF, över hela landet. Bröstcancerförbundet bildades 1982 av dåvarande 12 bröstcancerföreningar och har idag cirka 11 500 medlemmar. Bröstcancerförbundet får statligt bidrag från Socialdepartementet.

Bröstcancerförbundet tillvaratar bröstcancerbehandlades intressen genom:

  • Intressepolitiskt arbete för förbättrad vård och rehabilitering.
  • Information om bröstcancerbehandlades erfarenheter och villkor.
  • Arbete för bättre hjälpmedel.
  • Konferenser och utbildningar.
  • Produktion av informations- och studiematerial.
  • Utgivning av tidskriften BROfästet med fyra nummer per år.
  • Utdelning av stipendier ur Bröstcancerfonden och Elisabeth Hedins fond.
  • Medlemskap i Cancerfondens huvudmannaorganisation.
  • Internationellt arbete i rörelsen Reach to Recovery samt Europa Donna.

Om Bröstcancerfonden

Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlades egen fond och den startades 2001 av Bröstcancerförbundet . De gåvor som kommer till fonden går till viktig klinisk forskning, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras familjer:
75 % av nettobehållningen går till klinisk patientnära bröstcancerforskning 
25 % till verksamhetsfonden (information t.ex. hemsidor och broschyrer samt utbildning av kontaktpersoner), stipendier till vårdpersonal och medlemmar för vidareutbildning samt bidrag till rehabilitering och rekreation till medlemmar.

Bröstcancerförbundet, och bröstcancerföreningarna säljer det lite mörkare, cerisefärgade rosa bandet. Läs gärna mer på www.brostcancerfonden.se

Ingen skall behöva kämpa ensam med sin bröstcancer!

Bröstcancerförbundet har under 2018 tjänat:

2 713 403 :-

Bröstcancerförbundet är intresseorganisationen som driver bröstcancerbehandlades frågor i samhället. Vi har också det mest utvecklade kontaktnätet i Sverige för dem som behöver stöd och hjälp. Ingen skall behöva kämpa ensam med sin bröstcancer!

Bröstcancerförbundet ingår i Handikappförbundens Samarbetsorgan och Cancerfondens huvudmannaorganisation. Läs gärna mer på www.bro.se