Svenska Celiakiförbundet är intresseorganisationen för alla som har sjukdomen celiaki (så kallad glutenintolerans). Förbundet företräder även laktosintoleranta, samt de som inte tål mjölk – eller sojaprotein.

Svenska Celiakiförbundet har omkring 24 000 medlemmar i ca 30 läns- och lokalföreningar över hela landet. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag. Svenska Celiakiförbundet grundades 1975 av föräldrar vars barn fått diagnosen celiaki.

Vår forskningsfond främjar svensk celiakiforskning.

Svenska Celiakiförbundet har under 2018 tjänat:

12 596 :-