Demensförbundet

Demensförbundet är Sveriges största anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga, med 11.000 medlemmar och 130 Demensföreningar runtom i Sverige.

Många av våra föreningar har samtalsgrupper för anhöriga. På Demensförbundets kansli i Stockholm hålls samtalsgrupper för nydiagnostiserade demenssjuka. Något vi hoppas kunna starta även ute i landet.

Demensförbundet arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga. Våra viktigaste frågor just nu är: lagstadgad minimibemanning, utökad geriatrik
och kravspecifikation vid upphandling av vård och omsorg.

Demensförbundetoch dess föreningar har under 2018 tjänat:

26 960 :-

Demensförbundet har central telefonrådgivning för dig som är anhörig eller demenssjuk. Telefonrådgivningen: 0485 - 375 75

Vår organisation är politiskt och religiöst obunden och har inga avtal med läkemedelsindustrin.

Läs gärna mer på http://www.demensforbundet.se/