DHR

DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. DHR är en demokratisk organisation, politiskt och religiöst obunden. Vi verkar genom våra 21 distrikt och våra 166 avdelningar. Totalt har vi cirka 15 000 medlemmar.

Den centrala organisationen har sitt fokus på riksdag, regering och centrala myndigheter medan distrikten arbetar gentemot sina respektive landsting.
I avdelningarna drivs de intressepolitiska frågorna på kommunal nivå.

Inom DHR finns också ett antal nätverk där medlemmar gått samman för att driva just "sin" fråga. Det kan handla om långvarig smärta, äldrefrågor eller bilstödsfrågor.
Inom avdelningarna pågår en viktig social verksamhet med månadsmöten, kurser, gemensamma resor och utflykter.

DHRs högsta beslutande organ är förbundsmötet som genomförs vart fjärde år. Vid förbundsmötet deltar 75 ombud utsedda av de olika distrikten. Däremellan genomförs varje höst ett så kallat representantskap som mer ägnar sig åt är informationsutbyte och diskussion än åt beslutsfattande.

Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten kan vi förändra samhället. - Vi kallar det för intressepolitik.

Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet

DHR och dess föreningar har under 2018 tjänat:

603 007 :-

DHR nöjer sig inte med att erkänna principen om alla människors lika värde. Vi arbetar för att förverkliga den.

Läs mer om DHR på http://www.dhr.se/