Förbundet Aktiv Ungdom

Aktiv Ungdom samlar barn och ungdomar i självständigt organiserad verksamhet präglad av objektivitet, samarbete och respekt för oliktänkande.

Vi vill ge alla möjlighet att, efter eget intresse, uppleva glädjen och tillfredsställelsen av en utvecklande fritid.

Genom våra arbetsformer ger Aktiv Ungdom barn och ungdom möjlighet att påverka verksamhetens inriktning och att tränas i demokratiska principer.

Aktiv Ungdom är partipolitiskt och religiöst neutralt.

Aktiv Ungdom är en organisation för och med barn- och ungdomar och uppmuntrar samtidigt till möten över generationsgränser.

Vi vill ge alla glädjen av en utvecklande fritid

Aktiv Ungdom och dess föreningar har under 2018 tjänat:

45 709 :-

Aktiv Ungdom har föreningar och verksamhet i alla län utom tre och ca 650 föreningar över landet. Exempel på aktiviteter i Aktiv Ungdom är dans, parkour, skate, teater, cirkus, teckning, olika kampsporter, slotrace med mera.

Läs mer om Aktiv Ungdom på http://www.aktivungdom.se